About

Performance Design er en overbygningsuddannelse på Roskilde Universitet.

På Performance Design lærer du at analysere, udvikle og lede events, festivaler, udstillinger og konferencer. Du studerer teori og praksis inden for blandt andet performance, lys- og lyddesign, rum, by og arkitektur, du arbejder med projektledelse og kreative processer.

Performance Design giver de studerende avanceret viden om analyse, udvikling og ledelse af sociale og oplevelsesorienterede kommunikationsformer. Det kan være events, festivaler og udstillinger i den kulturelle sektor eller aktivistisk inddragelsesdesign i forbindelse med byomdannelse. Det kan også være konferencer og messer inden for industrierhverv.

Performance Design er et konstruktivt skabende fag med fokus på kultur og arbejder med performance og design som analytisk og metodisk greb.

Studerende bliver i stand til at designe/planlægge, organisere og lede kulturproduktion. Man opnår viden om æstetiske, sociale, rumlige og kommunikative virkemidler og disses deltagelsespotentiale i forhold til fx procesfacilitering og borgerinddragelse.

Uddannelsen giver tværvidenskabelige kompetencer i at omsætte teoretisk viden til analyser og design af oplevelses og deltagelsesformidling på museer og kulturinstitutioner, midlertidige rum, kunst og kultur i det offentlige rum og inddragelsesprocesser forankret i målgruppernes værdier og behov.

Man arbejder som studerende med at analysere og skabe bevidsthed og relationer mellem mennesker, kulturinstitutioner og virksomheder med fokus på sociale, æstetiske og oplevelsesmæssige aspekter af møder i fysiske rum.

Se hvad undervisere og studerende siger om Performance design i videoerne fra Performance Designs Fremtidsværksted, sommer 2018.

Læs mere om Performance Design og kombinationsfag her 

Se seneste specialer og semesterprojekter fra Performance Design her

Se aktiviteter og publikationer i forskningsgruppen VISPER her

Se en oversigt over forskere og undervisere tilknyttet Performance Design her

Se forskningsprojekter, hvor forskere tilknyttet Performance Design deltager her

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *