Semesterstart på Østre Gasværk

Performance-design holdt fælles semesterstart for bachelor-, kandidat-, og specialestuderende på Østre Gasværk teater i København. Dagens tema var produktion. Vi fik indblik i igangværende produktioner og hvor store mængder projektarbejde, koordinering og logistik, der indgår i teaterets arbejde.

Video: Performance-design semesterstart på Østre Gasværk

Dagen var tilrettelagt af teaterdirektør Pia Jette, performance-design underviser Kristine Munkgaard Pedersen, og studieleder Connie Svabo.

Produktion er centralt på performance-design

Temaet produktion er centralt på performance-design. Det er det overordnet set, fordi performance-design er et konstruktivt skabende fag, dvs at det er et fag, hvor vi ikke blot prioriterer teoretisk funderet analyse og refleksion, men også har en ambition om at studerende udvikler færdigheder som designere og producenter. Produktion spiller en central rolle i projektarbejdet, hvor der i forbindelse med fagmodul-projektet på bacheloruddannelsen er et krav om at man gennemfører en produktion. Den praktisk producerende dimension fremhæves som et stort plus af studerende som skifter til performance-design fra andre lignende humanistisk-æstetiske uddannelser, ligesom den produktionsmæssige kompetence fremhæves som en styrke af de arbejdspladser, hvor performance-desigere kommer i arbejde.

Produktion er centralt på performance-design og det samlende omdrejningspunkt for semesterstartsdagen på Østre Gasværk.

Teaterdirektør Pia Jette

Semesterstartsdagen på Østre Gasværk: vi skulle ryste fløde til smør. 

Transport af byggematerialer, fodring af dyr, indsamling af rekvisitter… At udvikle, tilrettelægge og afvikle en kulturproduktion som et teaterstykke indebærer store mængder projektstyring, planlægning og logistik, både i forhold til teaterets rumlige dimensioner, fx opbygning af scenografi, foyerområde og inddragelse af udendørsarealerne rundt om teateret, og i forhold til udvikling af spin-off projekter, lokalt samarbejde og forplejning som understøtter performance-universet.

Samarbejdet foregår på tværs af forskellige faggrupper – teaterdirektør, kok, køkken, instruktør, tækkemand og ildsjæl – med det fælles omdrejningspunkt at ville realisere et projekt; at udvikle og gennemføre en produktion.

Fokus på produktion var sågar tematiseret i den forplejning vi fik i løbet af dagen: Vi skulle selv være med til at lave maden; ved at ryste fløde til smør, og vi skulle være med til at tilberede frokosten; ved at snitte og samle rispapirsruller.

At vi som deltagere var aktive i forbindelse med maden, at vi var medproducenter, er en anden central pointe på performance-design.

 

Deltagelse er centralt på performance-design

Deltagelsesperspektivet er centralt på performance-design. Publikums-, deltager-, eller brugerperspektivet skal altid være med i design og analyse: Hvordan opleves et design? Hvordan er publikum aktive medproducenter?

Vi lever i en deltagelseskultur: Kunsten, medierne, offentlige og kommercielle aktører og hverdagslivets sociale fællesskaber har i stigende grad gjort deltagelse til et oplevelsesmæssigt og organisatorisk omdrejningspunkt, men trods en stigende mængde litteratur på området er det stadig uafklaret, hvad det overhovedet vil sige at deltage.

Læs mere om performance-design forskning i deltagelse i det seneste nummer af det videnskabelige tidsskrift Kultur og Klasse om Deltagelsens æstetik.