Performative Urbanism – visiting Concordia University and Institute for Urban Futures.

By Kristine Samson

As part of the project, Performative Urbanism – Situating critical performance practices in the city, I had the pleasure of visiting our friend and academic collaborator, Shauna Janssen at her Institute for Urban Futures in Montreal, Canada. Working with similar approaches to the city, Performance Design and Performative Urbanism at RUC, and the project Performative Urbanism at Concordia, share an interest in critical, arts-based explorations of the city.

Exploring the city with architect and performance designer Rodrigo Tisi from Santiago in Chile, and director of Institute for Urban Futures, Shauna Janssen.

Performative urbanism : Situating Critical Performance Design Practices is directed by performance scholar and urban curator Shauna Janssen in the City  is a SSHRC funded two-year pilot inter-university and international research creation initiative that examines an aesthetic shift in performance design – as an expanded notion of scenography – and its application to political, social and economic realities beyond the prescribed stage, specifically the spatialization and politicization of our experience of cities. Performative Urbanism is a mode of address for rehearsing, testing, experimenting, and developing participatory tools and interventionist methods that can be embodied and enacted across a variety of scales and the way we live, work, and play in the city. The project brings together seven interdisciplinary artist-researchers and scholars, among others, Performance Design scholars, Dorita Hannah and Rodrigo Tisi.

From Left: Rodrigo, Shauna, Dorita and Mira. Walking and talking in the diverse neighborhoods of Montreal
Shauna pointing to all the activist and citizen engaged events taking place in the neighborhood of Pointe-Saint-Charles

The gathering in November 2018 took partly place both at Concordia University, and in various part of the city, Montreal. Walking, listening, watching and sensing the city and its diverse neighborhood became an explorative and embodied seminar format, that made us realize important aspects of our common interests in the city, performativity, scenography and critical spatial practices.

Batiment7 a community, activist and free space in the neighborhood of Pointe-Saint-Charles
Spatial justice. A collaborative mural project in the neighborhood of Pointe-Saint-Charles
Walking the streets of Pointe-Saint-Charles.
Performance design scholar, Dorita Hannah having lunch in a community center in the neighborhood of Hochelaga and Saint-Henri – a neighborhood with strong local and Francophone roots.

Finally, we went to Boston to visit Ken Bailey and his community collective ds4si. They have among others organized community kitchens, collaborative and site-responsive theatre plays, and has a strong activist community engagement.

Visiting Boston and Ken Bailey in Boston, US
Shauna, Dorita and Ken in one of the beautiful theatre buildings related with ds4si community work

Next researcher’s meeting in the project takes place in Copenhagen on the Theatre Island in May 2019.

Acts of Citizenship

Seminar om medborgerskab, medieaktivisme og mobilitet afholdt på IKH, Institut for Kommunikation og Humanistisk videnskab.

Af Michael Haldrup og Kristine Samson

I dag er mobile mennesker mere normen end undtagelsen, har den canadiske politolog Engin Isin fornyligt udtalt (2018: 115). Med udgangspunkt i denne iagttagelse stillede VISPER-gruppen på Performance Design i september skarpt på de udfordringer som dette skaber for at tænke og påberåbe sig medborgerskab og rettigheder i en verden domineret af territorielt baserede statsinstitutioners forsøg på at håndtere de forandringer skabt af den ”tredelte krise” (Sheller 2018) som vekselvirkningerne mellem de globale klima-, urbaniserings- og migrations-kriser forårsager.

Seminaret var tilrettelagt som en blanding af analyser konflikter om rettigheder knyttet hertil samt eksempler på dokumentaristers og aktivisters arbejde med at synliggøre disse.

Kristine Samson fra Performance Design tog i sin introduktion udgangspunkt i Isin’s forståelse af medborgerskab som konkrete handlinger (Isin og Nielsen 2008) og betonede, at det påtrængende spørgsmål i dag ikke så meget er knyttet til teoretiske eller begrebslige sondringer, men spørgsmålet om, hvordan man skaber et grundlag for handlinger; handlinger der åbner for mangfoldige formuleringer af medborgerskab og rettigheder for de berørte grupper. På denne baggrund formulerede hun ideen om et tredelt agency i forståelsen af medborgerskab: handlinger foretaget af de berørte befolkningsgrupper, handlinger foretaget  af forskere, aktivister og dokumentarister som arbejder med at synliggøre disse, og handlinger som berører og engagerer et publikum og andre medborgere.

Herefter præsenterede Jilly Traganou, New School, New York en analyse af protestlejren ved Standing Rock, US i forbindelse med den amerikanske regering s beslutning om at føre en olierørledning gennem det drikkevands-reservoir som områdets Sioux-indianere er afhængige af som et kollektivt og materielt design; et ”leksikon af ting og praksisser”  som foregreb radikalt alternativer former for ikke-statscentrerede former for medborgerskab. Juan Corvalán, Universidad de las Americas, Santiago de Chile præsenterede efter en global analyse af den rolle som territorielle grænsers geografiske arkitektur spiller for at regulerer mobilitet og medborgerskab symbolsk, materielt og praktisk.

Jilly Traganou on acts of citizenship relating to the Standing Rock manifestations against the Dakota Pipeline.

Eftermiddagen fortsatte herefter med den medieaktivistiske del af programmet. ArtiziaLab, Santiago de Chile (José Abasolo) viste dokumentarfilmen ”Santiago Babylon” og fortalte om samarbejdet med sydamerikanske sexarbejdere om at synliggøre deres  hverdagspraksis og medborgerskab i Santiagos gader. Danske JamBoy (Lasse Mouritzen og Peter Kærgaard Andersen) viste resultatet af deres samarbejde med en Eritreansk flygtningegruppe bosat midlertidigt i et Nordsjællandsk plejehjem om en dokumentation af fælleskabets hverdag, sorger og glæder, og endelig viste Other Story (Madeleïne Kate McGowan og Marie Bjørn) kortfilmen Um Firas: The Mother of the Revolution som eksempel på deres arbejde med en radikal humanistisk tilgang til produktion og cirkulation af kortfilm om migranter og flygtninge for at styrke synlighed, deltagelse og medborgerskab.

Dagsordnen for den  afsluttende paneldebat mellem repræsentanter for de tre medieaktivistiske kollektiver og modereret af Michael Haldrup blev især sat af Elias Toumeh fra Other Story som via Skype fra Tyskland på baggrund af sin dobbeltrolle som syrisk flygtning (og deltager i én af Other Story’s tidligere produktioner) og medieaktivist stillede spørgsmålet: har samarbejde mellem forskere, aktivister og berørte befolkningsgruppe en rækkevidde udover disse til et bredere publikum af borgere og beslutningstagere, og hvordan kan dette perspektiv styrkes?

Um Firas, the Mother of Revolution speaks, on war and love in the film by Other Story

Dette spørgsmål gav anledning til diskussion også efter seminarets formelle afslutning i Roskilde og videre forløb forskellige lokationer i København. Sikkert er det at seminaret har bidraget til en øget opbygning af netværk og opmærksomhed omkring de forskelligartede og dog fælles udfordringer for samarbejdet mellem aktivister, forskere og berørte befolkningsgrupper på tværs af kontinenter og landegrænser om synliggørelse og handlingsberedeskab knyttet til mangfoldige og mobile former for medborgerskab.

José from Ariztia Lab and Peter from Jamboy in conversation
Masterstudents, Nils and Mia from Performance Design and Maria from Other Story after the seminar.

Referencer

Isin, E. 2018. ‘Mobile Peoples: Transversal Figurations’, in: Social Inclusion 6 (1) 115-23.

Isin, E. F. & Nielsen, G. M. 2008. Acts of Citizenship, London: Zed Books.

Sheller, M. 2018; Mobility Justice. The Politics of Movement in an age of Extremes; London: Verso.

Se mere om Other Story 

Se mere om Jamboy

Se mere om Ariztía Lab

Se mere om Jilly Traganou, Parson’s School of Design, New School.

Se mere om Juan Pablo Corvalan Hochberger, Universidad de las Américas, Chile

Se video dokumentation af seminaret på RUC’s videoportal