Design Research og Cultural Probes

Læsekreds om praksis-/kunst-/designbaseret forskning mødes første gang 17 august 2017 med fokus på Design Research og Cultural Probes. Mødeleder vil være Rikke Haller Baggesen, post doc ved performance design. Nedenfor skitserer Rikke mødets indhold og litteratur.

Første læsekredsmøde d. 17. august kommer til at handle om design research og cultural probes. Med afsæt i artiklerne tænker jeg at det kunne være interessant at diskutere både forholdet mellem art based research og research through design, samt mulighederne i brugen af cultural probes som metode, og ikke mindst implikationerne af den ‘probology’ som præsenteres i teksterne. Derudover vil jeg fortælle lidt om hvordan jeg selv har anvendt metoden og overvejet metodologien i mit ph.d.-projekt, og endelig lægge op til en workshop hvor vi skal lave proto-probes udfra egen forskning.

 

– Rikke Haller Baggesen, post doc

Læsning:

Gaver, B., Dunne, A. & Pacenti, E. (1999). ‘Cultural probes’. Interactions January-February 1999: 21-29 (vedhæftet)

I denne korte artikel introducerer Gaver, Dunne & Pacenti for første gang cultural probes som en samling kreative opgaver udviklet mhp. indsamling af inspiration snarere end Continue reading Design Research og Cultural Probes