Design Research og Cultural Probes

Læsekreds om praksis-/kunst-/designbaseret forskning mødes første gang 17 august 2017 med fokus på Design Research og Cultural Probes. Mødeleder vil være Rikke Haller Baggesen, post doc ved performance design. Nedenfor skitserer Rikke mødets indhold og litteratur.

Første læsekredsmøde d. 17. august kommer til at handle om design research og cultural probes. Med afsæt i artiklerne tænker jeg at det kunne være interessant at diskutere både forholdet mellem art based research og research through design, samt mulighederne i brugen af cultural probes som metode, og ikke mindst implikationerne af den ‘probology’ som præsenteres i teksterne. Derudover vil jeg fortælle lidt om hvordan jeg selv har anvendt metoden og overvejet metodologien i mit ph.d.-projekt, og endelig lægge op til en workshop hvor vi skal lave proto-probes udfra egen forskning.

 

– Rikke Haller Baggesen, post doc

Læsning:

Gaver, B., Dunne, A. & Pacenti, E. (1999). ‘Cultural probes’. Interactions January-February 1999: 21-29 (vedhæftet)

I denne korte artikel introducerer Gaver, Dunne & Pacenti for første gang cultural probes som en samling kreative opgaver udviklet mhp. indsamling af inspiration snarere end Continue reading Design Research og Cultural Probes

Forskningscollage

Læsekreds om praksis-/kunst-/designbaseret forskning arbejder med collage og egen forskning. Lisbeth Frølunde, lektor i kommunikation, har to gange i foråret 2017 guidet vores arbejde med collage som forsknings- og erkendelsesmetode. (19 maj og 14 juni)
Collage med fokus på egen igangværende forskning kan fx handle om at udforske en analytisk problemstilling, om at skærpe fokus i en forskningsartikel, eller om at se hvad der dukker op, når man arbejder visuelt og ordløst. Formålet med collagearbejdet har været 1) at lære metoden bedre at kende, 2) at prøve kræfter med arts-based research som direkte relateret til egen igangværende forskningspraksis og ikke som en parallel ‘anden’ aktivitet.
Baggrundslæsning for dette arbejde har været Knowles & Cole.

Performance og intermedialitet

I læsekreds om praksis-/kunst-/design-baseret forskning har vi talt om collage og iscenesættelse. Dorte Jelstrup, billedkunstner og ekstern lektor på performance design har skrevet to formidlingsartikler om mediale udgangspunkter for performances:

Dorte Jelstrup påpeger eksemplernes forskellige intermedialiteter:

“Jesper Just har et mere cinematisk orienteret udgangspunkt for skabelse af performance, hvor Imhof har to-dimensionelle og ikke-tidsbaserede medier som maleri og tegning som mediale udgangspunkter. Denne intermedialitet er interessant, forekommer det mig, i relation til kontemporær performance inden for det billedkunstneriske felt.”

– Dorte Jelstrup

Dorte Jelstrup nævner desuden Tino Sehgal, som endnu et eksempel på performance og intermedialitet – men for Tine Sehgals vedkommende: et koreografisk udgangspunkt for skabelse af performance.
Dorte Jelstrup: http://www.dortejelstrup.com

Alexandra og Barcelona: steds-inspireret faglig profil

Torsdag 10/11 morgen
Alexandra – studerende på designkurset på PD har budt ind med programpunkt til vores første morgen i Barcelona. Alexandra har boet i Barcelona næsten 4 år, og kender byen godt. Barcelona har været med til at udvikle Alexandras faglige interesser som performance designer, og Alexandras faglige bidrag på turen vil være en personlig guidet rundvisning/fortælling om Barcelona.

2016-11-10-10-53-27

El Raval – byen som multikulturel scene

Jeg tænker, at vi mødes på Buenas Migas på Plaza Universitat istedet, og spiser morgenmad der, hvorefter jeg vil starte med med et lille oplæg på Plaza Universitat (har læst på universitetet der 1 år). Derefter vil jeg tage jer rundt på en gåtur i det multikulturelle Raval, ned af Joaquin Costa gaden og Rambla del Raval, som byder på lidt af hvert. Turen slutter istedet på MACBA pladsen, hvor jeg har tænkt mig, at vi skal sidde et øjeblik og reflektere over atmosfæren i rummet.
Efter morgenmaden tænker jeg, at det vil tage max en time at gå rundt, hvor jeg tager nogle stops undervejs.
Turen tager udgangspunkt i, hvordan jeg har udviklet min faglige profil i Barcelona, samt hvor jeg har fundet inspiration.

Lysfest i Roskilde efterår 2015

I efteråret 2013 og 2014 medvirkede Performance Design i opførelsen af Roskilde Kommunes årlige lysfest, på allehelgensaften. I 2013 deltog kunstner Fabrizio Crisafulli, fra kunstakademiet i Rom, med en række lysende og stemningsfulde installationer, der bugtede sig gennem Roskildes strøg og historiske bygninger. Det sker igen i år.

Performance Design ønsker i samarbejde med Roskilde Kommune og Kulturstrøget at viderføre og viderudvikle den vellykkede begivenhed.

Semesterstart på Østre Gasværk

Performance-design holdt fælles semesterstart for bachelor-, kandidat-, og specialestuderende på Østre Gasværk teater i København. Dagens tema var produktion. Vi fik indblik i igangværende produktioner og hvor store mængder projektarbejde, koordinering og logistik, der indgår i teaterets arbejde.

Video: Performance-design semesterstart på Østre Gasværk

Dagen var tilrettelagt af teaterdirektør Pia Jette, performance-design underviser Kristine Munkgaard Pedersen, og studieleder Connie Svabo.

Produktion er centralt på performance-design

Temaet produktion er centralt på performance-design. Det er det overordnet set, fordi performance-design er et konstruktivt skabende fag, dvs at det er et fag, hvor vi ikke blot prioriterer teoretisk funderet analyse og refleksion, men også har en ambition om at studerende udvikler færdigheder som designere og producenter. Produktion spiller en central rolle i projektarbejdet, hvor der i forbindelse med fagmodul-projektet på bacheloruddannelsen er et krav om at man gennemfører en produktion. Den praktisk producerende dimension fremhæves som et stort plus af studerende som skifter til performance-design fra andre lignende humanistisk-æstetiske uddannelser, ligesom den produktionsmæssige kompetence fremhæves som en styrke af de arbejdspladser, hvor performance-desigere kommer i arbejde.

Produktion er centralt på performance-design og det samlende omdrejningspunkt for semesterstartsdagen på Østre Gasværk.

Teaterdirektør Pia Jette

Semesterstartsdagen på Østre Gasværk: vi skulle ryste fløde til smør. 

Transport af byggematerialer, fodring af dyr, indsamling af rekvisitter… At udvikle, tilrettelægge og afvikle en kulturproduktion som et teaterstykke indebærer store mængder projektstyring, planlægning og logistik, både i forhold til teaterets rumlige dimensioner, fx opbygning af scenografi, foyerområde og inddragelse af udendørsarealerne rundt om teateret, og i forhold til udvikling af spin-off projekter, lokalt samarbejde og forplejning som understøtter performance-universet.

Samarbejdet foregår på tværs af forskellige faggrupper – teaterdirektør, kok, køkken, instruktør, tækkemand og ildsjæl – med det fælles omdrejningspunkt at ville realisere et projekt; at udvikle og gennemføre en produktion.

Fokus på produktion var sågar tematiseret i den forplejning vi fik i løbet af dagen: Vi skulle selv være med til at lave maden; ved at ryste fløde til smør, og vi skulle være med til at tilberede frokosten; ved at snitte og samle rispapirsruller.

At vi som deltagere var aktive i forbindelse med maden, at vi var medproducenter, er en anden central pointe på performance-design.

 

Deltagelse er centralt på performance-design

Deltagelsesperspektivet er centralt på performance-design. Publikums-, deltager-, eller brugerperspektivet skal altid være med i design og analyse: Hvordan opleves et design? Hvordan er publikum aktive medproducenter?

Vi lever i en deltagelseskultur: Kunsten, medierne, offentlige og kommercielle aktører og hverdagslivets sociale fællesskaber har i stigende grad gjort deltagelse til et oplevelsesmæssigt og organisatorisk omdrejningspunkt, men trods en stigende mængde litteratur på området er det stadig uafklaret, hvad det overhovedet vil sige at deltage.

Læs mere om performance-design forskning i deltagelse i det seneste nummer af det videnskabelige tidsskrift Kultur og Klasse om Deltagelsens æstetik.

Nye materialekufferter på PD

På performance-designs personalemøde 26 januar 2015 så vi vores nye udstyr – blandt andet en kuffert med materialer udvalgt og indkøbt af Bjørn Laursen. Kufferten er en af flere som er til fri afbenyttelse af både studerende og undervisere, og den er en del af udviklingsprojektet “socialt og kulturelt entreprenørskab i performance-design”, som er støttet af fonden for unge entreprenører.

Se Bjørn pakke kufferten sammen på mindre end 45 sekunder!

Nye materialekufferter på PD

2015-01-26 10.52.30

FRA IDÈ TIL PROTOTYPE

Af Jeppe K. Linellkandidatstuderende på Performance-Design og Plan, By og Proces, skal skrive integreret speciale foråret 2015.

På Performance-design har vi generelt et stort frirum til kreativ udfoldelse. Både gennem den frie tilgang til de emner, vi ønsker at fordybe os i, men også muligheden for at føre projekter og gode idéer ud i livet. I min egen tid på Performance-design har jeg faciliteret et midlertidigt kulturhus og lavet kampagne for Landbrug & Fødevarer.

I forbindelse med begge projekter, har jeg haft en oplevelse af, at vi i projektgruppen har haft flere praktiske ideer, vi ikke har kunnet føre ud i livet. Vi har simpelthen ikke haft hverken viden eller værktøjer til vores rådighed, hvorfor vi ikke har kunnet fremstille de produkter, vi ønskede. Gennem mit studie på Performance-design og faget Plan, By og Proces har jeg derfor ofte savnet bedre muligheder for eksempelvis at konstruere modeller og prototyper – både som udviklings- og formidlingsværktøj. Derfor greb jeg muligheden, da jeg fik mulighed for at deltage i performance-designs nye værkstedsuge.

image

 

VÆRKSTEDSUGEN

I værkstedsugen blev der udbudt flere forskellige kurser, men jeg valgte at deltage i workshoppen ved navn ”Interaktion & Digital Fabrikation”, som foregik på FabLab, og som havde til formål at arbejde med:

”…digital fabrikation i form af laserskærer, computerstyret (CNC) fræser og 3D printer, samt simpel interaktion med elektronik og Arduino programmering. Vi arbejder med træ, metal, stof, plast, elektronik, programmering og interaktionsdesign med fokus på jeres projekt. Der (…) er fokus på værket, på hvordan teknologi kan bruges til at fremme en interaktion, ikke på teknologien som mål i sig selv.”

Sammen med de andre studerende fik jeg en overordnet introduktion til kunsten at kode og til de grafiske programmer, hvori vi kunne lave tegninger til de forskellige laserskærere og CNC fræsere.

Med god sparring fra de kompetente og hjælpsomme opfindere i FabLab, begyndte jeg at udvikle et skellet, som jeg brugte som udgangspunkt for, hvordan jeg kunne gribe opgaven an. Målet var at fremstille en prototype på et helt særligt produkt, nemlig et værktøj der kunne bruges i arbejdet med borgerinddragelse for eksempel i forbindelse med udvikling eller omlægning af forskellige byrum.

 

IMG_1582

EN INTERAKTIV PLANTEGNING

I workshoppen tog jeg blandt andet udgangspunkt i teori om Creative Surveys, der skal ses som en pendant til en mere klassisk arkitektonisk designproces. Ved Creative Surveys inviteres brugere til at deltage gennem eksperimenterende samarbejde. Ved at samarbejde i en anden ramme, end den vi kender fra mere klassiske borgermøder, kan der skabes en række ukendte og nye fortællinger i forhold til de, der fremkommer, ved udelukkende at observere et rums fysiske objekter. Creative Surveys bør derfor ses som et supplement til den klassiske site survey, hvilket kan bidrage til en forståelse af stedets potentialer. Det er derfor også et mulighedsrum for de mennesker, der normalt ikke deltager i borgerinddragelsesprocesser, eller som har vanskeligt ved at italesætte deres tanker, visioner og ønsker for samt viden om et givent sted.

Med udgangspunkt i teori om Creative Survey (bl.a. Carolyn Butterworth & Sam Vardys ”Site-Seeing: Constructing the ‘Creative Survey’, 2008 ”) og med inspiration fra klassiske strategispil som Settlers og Civilization, gik jeg i gang med at designe og udvikle en form for interaktiv plantegning bestående af en række forskellige sekskantede brikker, der kunne kombineres og sammensættes på alle mulige måder, så det blev muligt at konstruere netop dét byrum, der var brug for eller man selv ønskede. Idéen var altså ikke at skabe et bestemt eller ”rigtigt” byrum – det interessante var den proces og samtale, der foregik under konstruktionen. Jeg lavede også en form for spilleplade med et præ-defineret gadeforløb på den en side, og en ”åben” flade på den anden. På den måde kunne der både arbejdes ud fra et begrænset scenarium og et ”frit” scenarium.

Processen med udviklingen foregik i vekselvirkning mellem at tegne, udvikle brikker i programmet CoralDRAW og skære prototyper af pap på laserskæreren. Det var en enorm fordel at jeg hurtigt kunne teste om mine idéer og designs rent faktisk også virkede i praksis, og det udgjorde en vigtig del af den designmæssige proces, som i sidste ende var med til at kvalificere mit endelige produkt.

PITCH’EN

Det færdige produkt skulle fremvises og pitches sidste dag på workshoppen. Fremvisningen fungerede også som en slags udstilling, hvor samtlige grupper fra de respektive workshops, viste deres produkter frem. Her fik jeg også muligheden for at teste om min prototype virkede efter hensigten. Fordi jeg var udvikler af plantegningen, stillede jeg nogle af brikkerne op på forhånd for bedst muligt at demonstrere, hvordan værktøjet skulle bruges. Det interessante var her, at dét scenarium, mine medstuderende konstruerede i interaktion med mit produkt, i langt højere grad havde udtryk af et mere utopisk og alternativt byrum. Det viste noget om værktøjets bredde, og det resulterede også i en lang række interessante samtaler om udviklingen af værktøjet, om byrum generelt samt livet i urbane omgivelser.

Værkstedsugen har generelt været en god oplevelse. Jeg har fået indblik i og viden om de værktøjer, jeg længe har savnet i forhold til de projekter, jeg har haft med at gøre på Performance-design og Plan, By og Proces. Og så har jeg lært FabLab at kende, hvilket jeg kun kan opfordre alle til at besøge i bygning 4. De kompetente og søde opfindere står parat til at hjælpe med idéudvikling og brug af maskiner og værktøj. Og så får du altså muligheden for at udvikle, teste og producere de produkter, der kan være med til gøre dit projekt endnu bedre.

Hvis du har lyst til at se og prøve min prototype, er den opstillet på Plan, By og Proces i bygning 10.