FRA PERFORMANCE DESIGN TIL OPLEVELSESKOMMUNIKATION

Tro ikke, på alt hvad du hører. Rygtet går, at Performance-design som kandidatfag bliver nedlagt. Det gør det ikke. Kandidatuddannelsen i Performance-design er Fugl Fønix og genopstår som en tydelig faglig profilering af RUC’s kommende, samlede kommunikationsuddannelse. Med de samme undervisere og de samme centrale faglige problemstillinger, men under et nyt navn: Oplevelseskommunikation.

Ændringen sker som et led i en større re-organisering af RUC’s kandidatuddannelser, hvor universitetsledelsen bl.a. har besluttet at lægge tre nuværende cand.comm-uddannelser sammen til en samlet, stærk kommunikationsuddannelse med fire forskellige profiler: digitale medier, Forandringskommunikation, PR og ikke mindst oplevelseskommunikation.

Selvom det på nogle måder er trist at skulle sige farvel til Performance-design som navnet på vores kandidatuddannelse, så ved vi også fra mange af jer og fra vores aftagere, at netop navnet ofte er årsag til forvirring. Så derfor har vi valgt navnet oplevelseskommunikation, som er en betegnelse, som allerede bruges i branchen og som mange af vores studerende kan genkende sig selv i.

Med re-organiseringen forsvinder også RUC’s kombistruktur, og den nye uddannelse består af fire sammenhængende semestre med tydelig faglig progression semestrene imellem, med mulighed for at skrive speciale i oplevelseskommunikation og mulighed for et endnu stærkere fagligt-socialt studiemiljø, fordi de studerende, som starter sammen kan følges ad igennem hele studieforløbet.

Så SØG IND PÅ KOMMUNIKATION, vælg oplevelseskommunikation som din faglige profil, OG VÆR MED TIL AT FORME PERFORMANCE DESIGN VERSION 2!

Møder du nogen, der siger noget andet, så vis dem denne tekst. I er også altid velkomne til at tage fat i studieleder på Performance-design, Anja Lindelof, på lindelof@ruc.dk

(Ændringen sker med virkning fra september 2022. Indtil da fortsætter vi som hidtil og for alle jer, som er i fuld gang med en af de nuværende kombi-uddannelser: Ingen grund til bekymring, I kan selv vælge om I vil blive på den gamle ordning eller søge om at blive flyttet over på den nye)