Kunst i byrummet, byrummet i kunsten

“Kunstens rum er et refleksionsrum, og derfor får objekter også tillagt ny betydning, når de flyttes fra sin virkelighed og ind i kunsten. Objektet transformeres fra anvendeligt og virkeligt til fænomen og symbol ved at blive afskåret fra sin funktion og sammenhæng. Nu står det blotlagt foran os.” Således skriver kunstkritiker, Matthias Hvass Borello på Kunsten.nu om kunsten i det offentlige rum.

Kunst i byrummet er et højaktuelt emne. I øjeblikket er vi mere end nogensinde vidne til at kunsten flytter ud i byrummet, og at byrummets konflikter modsat flytter ind på kunstinstitutionerne. Your Rainbow, Olafur Eliassons regnbue på toppen af Aros i Århus er blot ét af mange eksempler på, at byen og kunsten udveksler rum og deler perspektiv. To aktuelle begivenheder er værd at lægge mærke til lige nu, hvis man har interesse i kunstens indtog i byen og byens indtog på kunstinstitutionerne.

Art Reach i Nikolaj Kunsthal er et eksempel på at byens sociale og kulturelle diversitet træder ind i kunstinstitutionerne.

“En kæmpe lort og et lokalarkiv om Amager. En køkkenhave i en betonbaggård på Nørrebro. En hjemmeside spækket med viden om unges kulturarv og identitet fra eksempelvis Pakistan og Marokko. Dette er bare en del af resultatet af det store outreach projekt ArtReach, som Nikolaj Kunsthal har kurateret i samarbejde med tre forskellige kunstnere og kunstnergrupper i tre københavnske bydele.

10. – 26. februar 2012 bliver der mulighed for på udstillingen ArtReach at se resultatet og processen bag outreach-kunstprojektet af samme navn, der har engageret kunstnere og lokale beboere i aktivt at skabe relevante og sociale bidrag til byen.” Læs mere om udstillingen.

Et andet aktuelt eksempel er Moving af Anja Franke and Amel Ibrahimovic, hvor kunsten er flyttet ud i byrummet og direkte tematiserer, hvordan værkets betydning ændrer sig i forhold til den socio-materielle kontekst. Projektet foregår på den urbane kampzone Krøyers Plads på Christianshavn, der tidligere har været meget omdiskuteret i forhold til nybebyggelse. Måske for at skabe et rum for refleksion i forhold til stedets tidligere konlikter, er kunstprojektet Moving flyttet ud på grunden for blandt andet at tematisere, hvor mobile mennesker, byer og rum er, og hvorvidt kunsten kan bidrage til at skabe noget nyt i byen.

Moving af Anja Franke and Amel Ibrahimovic: “The exhibition reflects on the site-specific that is designed for a certain location as opposed to the foreign and exotic, which is brought in and alien to the site,” lyder det i pressemeddelelsen. Læs mere om udstillingen.

 

Udstillinger som Moving og Art Reach kan i øvrigt ses i forbindelse med nyere performance teorier om byen. Fx har den amerikanske performance teoretiker Kirschenblatt-Gimblett i en kort men præcis artikel om Performing the City skrevet “Performance (broadly conceived) gives form to space. (…) The performance itself is architectural. It depends more on repetition, reenactment, and renewal than on permanent materialization.”

Når Kirchenblatt-Gimblett således bruger et bredt begreb om performance (sociale og kulturelle handlinger i byrummet fx) lægger hun op til at den stedsspecifikke kunst og design er stedsskabende. Performance giver form til rummet. Sådanne stedsspecifikke, hverdagslige og urbant diskursive designgreb mener jeg er værd af overveje for performance designeren.

Litteratur

Kirchen-blatt Gimblett, Barbara (2005): “Performing the City. Reflections on the Urban Vernacular””. In Chase, J.L. Crawford, M & Kalaski, J. Everyday Urbanism. The Monacelli Press

Links

Kunsten.nu

Kunsthallen Nikolaj

Instant Herlev


 

 

 

Performance Design i New York

Performance Design var i Efteråret 2011 i New York for at besøge Performa-festivalen og se nærmere på Æstetik og Design i byen. Ovenfor ses holdet på Performa Hub til formiddagssamling i det konstruktivisme-inspirerede gårdmiljø, der blandt andet også var udstyret med en skaterampe med titlen Riding the work of art. En sigende titel for det performative og anvendelsesorienterede værk.

Det var dog ikke kun skatere, der afprøvede værkerne, vi deltog også selv i en øl-event, der på trods af en begyndende skepsis om, hvorvidt ølletbryggen kunne drikkes, fik undertegnede til at tænke på den relationelle æstetiks ambitioner om at skabe møder gennem kunsten.

Blandt turens højdepunkter var den iranske kunstner Shirin Neshats teater og mixed-media performance Overruled, Taylor Ashleys stedsspecifikke danseperformance på The Highline i Chelsea, et besøg på Occupy Wall Street efter rydningen og en en rundvisning i en Fluxus-udstilling, hvor rundviseren nægtede at tale om værkerne.

Det er forhåbentlig ikke sidste gang, vi besøger Performa, der har deres næste Biennale med et tema om surrealisterne i efteråret 2013. Forslag til, hvordan vi fremover kan styrke samarbejdet med Performa modtages gerne. Rosalind Goldberg, kunsterisk leder af festivalen, har opfordret os til at komme igen og er især meget interesseret i kuratoriske samarbejder, der relaterer sig til byen.

Her kunne Taylor Ashleys reaktualisering af den russiske konstruktivisme og stedsspecifik byperformance på den spektakulære Highline måske være til inspiration for kommende PD-projekter. Læs mere om Performa.

 

 

Evental aesthetics

Nyt internationalt tidsskrift med den lovende titel Evental Aesthetics. Tidsskriftet har et æstetik-teoretisk og kunstfilosofisk fokus,, eller som redaktionen selv formulerer det: “The journal invites experimental and traditional philosophical ideas on all questions pertaining to art, music, and literature, as well as aesthetic issues in the non-artworld, such as everyday aesthetics and environmental aesthetics”. Første nummer er et temanummer, der handler om “æstetik efter Hegel”. Tidsskriftet kan downloades her.

Innovationskonkurrence – vind 10.000 kr

Musikparlamentet udskriver innovationskonkurrence: Musikparlamentet og Musikzonen giver 10.000 kroner til den idé, som bedst kan skabe samarbejde mellem musikere og virksomheder, der sælger oplevelser. Fokus skal være på selve partnerskabet, og hvordan det skaber merværdi for begge parter. Projektbeskrivelsen sendes til konkurrence@musikparlamentet.dk senest 20. april 2012. Vinderen kåres på SPOT Festival i Aarhus 4.-5. maj. Læs mere om konkurrencen og de øvrige præmier her