Lidt om at bruge performative formater til at skifte perspektiv

Photo credit: Frederic Tschepp

af Christina Juhlin

London, kulturcenteret Rich Mix, Shoreditch
Konferencen ’PLANNING 2052’ var en del af forprogrammet til Oslo Arkitektur Triennalen 2019, som undersøger ’degrowth’ (modvækst) og hvordan arkitektonisk produktion og byudvikling kan tilpasse sig en virkelighed, hvor ubegrænset økonomisk vækst har vist sig ubæredygtigt både økologisk og socialt. Kuratorerne har base i London og brugte konferencen til at teste idéer, formater og problemstillinger forud for udstillingen. Temaet om modvækst er i sig selv en usædvanlig indgang til en arkitekturudstilling, fordi det åbner op for en selvkritisk problematisering af arkitekturens rolle i økonomisk vækst og forurenende brug af ressourcer, og udforsker hvordan arkitektur i praksis kan blive en del af en modvækst, der kan skabe en ny arkitekturkultur og nye politiske idéer. Triennalen er særligt interessant fra et Performance Design perspektiv fordi kuratorerne har valgt at arbejde med arkitekturudstillingen gennem blandt andet performances og installationer i det offentlige rum. Også til konferencen i London havde kuratorerne planlagt et program, som brød med de traditionelle rammer for akademisk formidling og debat. Det er to af konferencens performative formater, jeg vil skrive lidt om her: En audiowalk og en samtale med ting.

A walk in your words – Listening to year 2052. Audiowalk med kunstnerkollektivet zURBS

Kulturcenteret Rich Mix, hvor konferencen foregik, ligger i Shoreditch, et område af London der blandt andet på grund af store tomme industriområder de sidste år er ramt af gentrificering og store globale investorers højhusbyggerier. Audiowalken tog sin begyndelse midt i det kontroversielle Bishopsgate Goodsyard, og førte os igennem alt det nye og det gamle, med et lydspor i ørerne der – baseret på en række interviews og workshops i lokalområdet – netop handlede om det: Steder, hvor det nye møder det gamle. Undervejs kunne vi foretage en række valg og skifte kanaler alt efter, om vi fx ville høre den håbefulde eller den kyniske historie om områdets udvikling. Stemmen i høretelefonerne var fremtidens stemme, en kvindelig robot, som stillede os spørgsmål og fortalte historier, når det ikke var lokales stemmer, der fortalte om de steder, vi så. På en plads mellem store kommercielle højhuse skulle vi finde én ting, vi helst ville have stadig stod der i 2052. De fleste samlede sig omkring pladsens få træer og buske. Et andet sted skulle alle 100 deltagere holde hinanden i hånden og forme en stor cirkel, mens lydsporet imiterede et slags AA møde for ’gentrifiers’.

Photo credit: Frederic Tschepp
Photo credit: Frederic Tschepp

Selvom audiowalkens koreograferede lyd udelukkede andre lyde, fik den os også til at lytte bedre til stederne og skærpede opmærksomheden mod omgivelserne og alle de interesser, der er på spil. Midt i lydsporets til tider dystopiske fortællinger om både klimaforandringer og gentrificering skabte den også poetiske situationer, hvor fællesskabet mellem deltagerne var sært beroligende.

Parliament of Things. Workshop med kunstnerkollektivet Building Conversation

Vi blev indbudt til at samle os rundt om et bord i en tom teatersal. Kunstneren Peter Aers, som stod for workshoppen, fortalte lidt om baggrunden for workshoppens format, ’Parliament of Things’: Inspireret af Bruno Latours teori om at objekter er medskabere af samfundet, opløser ’Parliament of Things’ distinktioner mellem det menneskelige og ikke-menneskelige.

Photo credit: Frederic Tschepp

Peter Aers introducerede os dernæst for en konflikt: Venedigs stigende vandstand. Så bad han os om at indkredse alle de forskellige aktører, vi kunne forestille os, tog del i den konflikt. Mens vi langsomt snakkede os frem til det – kulturarven, turisterne, pælene byen står på, månen som styrer tidevandet, biodiversitet, politik – bad Peter os om at vælge genstande fra et andet bord, som skulle repræsentere de forskellige aktører. En hammer blev korruption, en nøgle den politiske administration, et vækkeur var månen, en svamp var lagunens liv. Da alle tingene var valgt fra bordet, startede vi en samtale om Venedig gennem tingene. Svampen – lagunens biodiversitet – var upåvirket af de stigende vandstande, for under vandoverfladen var alting det samme. Bygningsarven sørgede over dens langsomme forfald og fandt sammen med de lokale beboere i sin desperation. Nøglen – den politiske administration – formede alliancer med hammeren – korruptionen. Turisterne – en rød plastikspand – var bare begejstrede for tanken om at besøge et Venedig under vand. Nogle ting var stille. Månen, for eksempel, sad bare og betragtede det hele som en komedie på afstand. Undervejs flød tingene sammen med de aktører, de stod for, så hammerens truende bevægelser faktisk kropsliggjorde den korruption, den talte for.

Photo credit: Frederic Tschepp

Så hvordan kan audiowalken og samtalen med ting bruges som eksperimenter forud for en udstilling om arkitektur? Både audiowalken og ’Parliament of Things’ skabte opmærksomhed omkring problemstillinger og aktører, der ellers ikke er åbenlyse. I den forstand var begge performances redskaber, der hjalp os til at skifte perspektiv. De arbejdede også begge to med et spekulativt element: En planlægningsvirkelighed i 2052 og et oversvømmet Venedig – for på den måde at åbne op for deltagelse ved at få os til at tænke på de forskellige veje, der kan tages for at påvirke den fremtid. Jeg glæder mig til at se hvordan kuratorerne af Oslo Triennalen 2019 vil arbejde videre med performances for at præge en ny arkitekturkultur og nye politiske idéer.

Speculative Scenographics

 

Visual Culture and Performance Design Seminar

December 13th 2018

By Michael Haldrup

In December 2018 20 people, students, researchers, activists and performers  gathered at Performance Design in order to explore the notion of “Speculative Scenographics” as a way of approaching cultural and social research. The seminar took its outset in discussions among participants of the 3rd International Performance Design Symposium held in Fara Sabina, a small town on a mountain hill outside Rome in Italy (see “Performing Institutions” below), where a central theme was to reflect on Performance Design as a practice and discipline inside/outside its institutional setting in universities, theatres and museums.

As a term “Speculative Scenographics” draw together ideas from critical and speculative design on material spaces and objects as active interventions in making worlds and critically reflecting on alternative worlds (Dunne and Raby 2014) as well as dramaturgical and scenographical notions of staging that “operates beyond the institutional remit of the theatre” (Hann 2019); hence orients, irritates, highlights, reveals and indeed make worlds. In doing this the notion plays with issues of futurity and futurability (see entry below, inaugural lecture on “futurability” ) as potentials that, in principle are immanent everywhere (Haldrup 2017).

In his introduction Michael Haldrup framed speculative scenographics as a generic term using examples from urban activism, museum design and contemporary popular (counter)culture . Meg Cunningham, Surrey University, GB  demonstrated the usefulness of the idea to explore the making of of Zombie worlds and events as part of contemporary cultural consumption. Franziska Bork-Petersen explored the potentially of “embodied utopias” in relation to fashion culture and history. From the perspective of a performance artist Denis Maksimov, Avenir Institute GB/Greece, discussed the potentialities of speculative scenographics for “queering” and destabilizing narratives of European mythography. Finally, Rachel Hann, Surrey University, GB conceptually summed up the values of thinking beyond the theatre through the notion of speculative scenographics through an analysis of transition, design and Brexit.

Denis Maksimov on queering European futures

Rachel Hann on scenographics as world-making

All in all the seminar raised exciting discussions on the value of combining established theatrical concepts as a way of understanding and intervening with domains ‘outside the theatre’ – from theme parks, heritage, urban space, fashion culture and even further. At the Visual Culture and Performance Design Research Group at Roskilde University we look forward to explore this with our international colleagues even further in the years to come.

References

Dunne, A. and Raby, F.  2014. Speculative Everything. Design, Fiction and Social Dreaming, Cambridge, Mass.: MIT Press

Haldrup, M. 2017.Futures. Speculations on Time, Design and Thinking. Oslo: NORDES no. 17.

Hann, R. 2019; Beyond Scenography, London: Routledge