Forskningscollage

Læsekreds om praksis-/kunst-/designbaseret forskning arbejder med collage og egen forskning. Lisbeth Frølunde, lektor i kommunikation, har to gange i foråret 2017 guidet vores arbejde med collage som forsknings- og erkendelsesmetode. (19 maj og 14 juni)
Collage med fokus på egen igangværende forskning kan fx handle om at udforske en analytisk problemstilling, om at skærpe fokus i en forskningsartikel, eller om at se hvad der dukker op, når man arbejder visuelt og ordløst. Formålet med collagearbejdet har været 1) at lære metoden bedre at kende, 2) at prøve kræfter med arts-based research som direkte relateret til egen igangværende forskningspraksis og ikke som en parallel ‘anden’ aktivitet.
Baggrundslæsning for dette arbejde har været Knowles & Cole.

Performance og intermedialitet

I læsekreds om praksis-/kunst-/design-baseret forskning har vi talt om collage og iscenesættelse. Dorte Jelstrup, billedkunstner og ekstern lektor på performance design har skrevet to formidlingsartikler om mediale udgangspunkter for performances:

Dorte Jelstrup påpeger eksemplernes forskellige intermedialiteter:

“Jesper Just har et mere cinematisk orienteret udgangspunkt for skabelse af performance, hvor Imhof har to-dimensionelle og ikke-tidsbaserede medier som maleri og tegning som mediale udgangspunkter. Denne intermedialitet er interessant, forekommer det mig, i relation til kontemporær performance inden for det billedkunstneriske felt.”

– Dorte Jelstrup

Dorte Jelstrup nævner desuden Tino Sehgal, som endnu et eksempel på performance og intermedialitet – men for Tine Sehgals vedkommende: et koreografisk udgangspunkt for skabelse af performance.
Dorte Jelstrup: http://www.dortejelstrup.com