FRA PERFORMANCE DESIGN TIL OPLEVELSESKOMMUNIKATION

Tro ikke, på alt hvad du hører. Rygtet går, at Performance-design som kandidatfag bliver nedlagt. Det gør det ikke. Kandidatuddannelsen i Performance-design er Fugl Fønix og genopstår som en tydelig faglig profilering af RUC’s kommende, samlede kommunikationsuddannelse. Med de samme undervisere og de samme centrale faglige problemstillinger, men under et nyt navn: Oplevelseskommunikation.

Ændringen sker som et led i en større re-organisering af RUC’s kandidatuddannelser, hvor universitetsledelsen bl.a. har besluttet at lægge tre nuværende cand.comm-uddannelser sammen til en samlet, stærk kommunikationsuddannelse med fire forskellige profiler: digitale medier, Forandringskommunikation, PR og ikke mindst oplevelseskommunikation.

Selvom det på nogle måder er trist at skulle sige farvel til Performance-design som navnet på vores kandidatuddannelse, så ved vi også fra mange af jer og fra vores aftagere, at netop navnet ofte er årsag til forvirring. Så derfor har vi valgt navnet oplevelseskommunikation, som er en betegnelse, som allerede bruges i branchen og som mange af vores studerende kan genkende sig selv i.

Med re-organiseringen forsvinder også RUC’s kombistruktur, og den nye uddannelse består af fire sammenhængende semestre med tydelig faglig progression semestrene imellem, med mulighed for at skrive speciale i oplevelseskommunikation og mulighed for et endnu stærkere fagligt-socialt studiemiljø, fordi de studerende, som starter sammen kan følges ad igennem hele studieforløbet.

Så SØG IND PÅ KOMMUNIKATION, vælg oplevelseskommunikation som din faglige profil, OG VÆR MED TIL AT FORME PERFORMANCE DESIGN VERSION 2!

Møder du nogen, der siger noget andet, så vis dem denne tekst. I er også altid velkomne til at tage fat i studieleder på Performance-design, Anja Lindelof, på lindelof@ruc.dk

(Ændringen sker med virkning fra september 2022. Indtil da fortsætter vi som hidtil og for alle jer, som er i fuld gang med en af de nuværende kombi-uddannelser: Ingen grund til bekymring, I kan selv vælge om I vil blive på den gamle ordning eller søge om at blive flyttet over på den nye)

Om lyd på museer og en tur til Lund

Vi er tre 6. semesterstuderende, som skal aflevere bachelorprojekt i Performance Design til maj. Vores projekt går ud på at udvikle en podcast/audiowalk til det gamle Læsøhus på Frilandsmuseet. I den forbindelse tog vi i starten af april en lille tur til Lund Universitet i Sverige for at høre forelæsningen ’Sounding Museums’, som kunne give os et interessant og inspirerende indblik i forskningen omkring lyd i museumsrummet.

Og her kan i høre vores lille podcastindslag fra vores dag. Hele afsnittet er optaget og redigeret i mobil-appen ’Anchor’.

https://anchor.fm/chili-peltier/episodes/En-tur-til-Lund—Sounding-Museums-e3me6m?fbclid=IwAR3Md_r2Uud_QnmFS3TJnWLdNzD0zheCDn_CnZ7394fUiIQmhZhEXvYZYYg

God fornøjelse!

Kathrine, Clara og Chili.

Credits: Forelæsningen var organiseret af The Sound Environment Center og The Research Node for Aesthetics Studies, Lund Universitet. Snakken blev præsenteret af Sanne Krogh Groth (DK). De fire gæster i optrædende rækkefølge var James Mansell (UK), Erik Brattlöf & Anton Ahlberg (SE), Rasmus Holmboe (DK), Robert William (SE).

Fortællinger fra virkeligheden

Nogle af de spørgsmål, I måske stiller jer, er spørgsmål som: “hvordan mon jeg kan bruge min  uddannelse? ” og “gad vide, hvilke jobs kan jeg få med en kandidatgrad i Performance-design?”.

Det har vi talt med fire kandidater i Performance-design om, og I kan høre hvad de siger i disse 4 små film. Det er Lasse Mouritzen, som også er kandidat fra Performance-design, der har lavet filmene. God fornøjelse!

Lars Berthelsen, seniorkonsulent i Bygherreforeningen: https://youtu.be/L06ys0vFmL4

Line Røijen, børnekulturhuskoordinator i Roskilde kommune : https://youtu.be/EZ8vxMRg6NU

Stine broen, ansat i ”Maker”: https://youtu.be/pXNdke-qfbM

Kirstine Uhrbrandt, direktør for Tønder Festivalen: https://youtu.be/lRazI_Ef1os

Oh, at være kandidat! – Noter fra dimittend-arrangement på Performance-design

(foto: Connie Svabo)

I tirsdags havde jeg den store og også sjældne fornøjelse at være i selskab med repræsentanter for hele ‘fødekæden’ af performance-designere, da vi fejrede de nye færdige kandidater i Performance-design. Blandt de deltagende i dimissions-arrangementet var – udover dagens hovedpersoner, dimittenderne – såvel fagmodulstuderende, som kommende og igangværende specialestuderende, undervisere og kandidater, der har nogle år på bagen som aktive på arbejdsmarkedet. Det blev til en inspirerende udveksling af erfaringer og faglige perspektiver:

Maria Beydin og Linh Tuyet Le, som begge har afsluttet deres uddannelse inden for de seneste måneder, fortalte om deres specialearbejde. Maria gjorde os klogere på ‘immersive museumsudstillinger’ og deres (manglende) interesse i at medtænke brugen af skriftlige formidling i sådanne sanselige og opslugende koncepter. Samtidig beskrev hun valget af specialeemne som både interessebåret og som et resultat af et målrettet arbejde med at skabe sin egen faglige niche, i dette tilfælde naturvidenskabelig museumsformidling. Linh beskrev, hvordan hendes speciale udsprang af hendes egen praksis som danser, og hvordan udviklingen af bhuto-inspireret durational performance i det københavnske byrum var omdrejningspunktet for specialets analyse og refleksion. Nederst kan I læse mere om de to specialer.

Derefter havde både Henriette Østergaard Hansen og Vinnie Møller Johansen sagt ja til at komme tilbage til RUC for første gang, siden de blev kandidater for at fortælle os om deres nuværende arbejdspladser og erfaringer med at være i arbejde som Performance-designere. Begge blev de færdige i juni 2016, og begge fortalte både om deres vej til en fast stilling og om de konkrete arbejdsopgaver, de sidder med nu, og hvordan de bruger Performance-designuddannelsens elementer på forskellig vis. Henriette, der er kandidat i Performance design og kommunikation er kommunikationskonsulent i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, hvor hun bl.a. står for lancering af forvaltningens mange forskellige byrums-initiativer og i den sammenhæng har ansvar for konkret event-planlægning og afvikling. Vinnie, der kombinerede PD med pædagogik og udviklingsstudier, arbejder som forsknings- og udviklingskonsulent på Københavns Professionshøjskole – hvor hun også havde studiejob – og hun står bl.a. for hjælpe alle ph.d.-interesserede igennem processen fra ide til ansøgning og med ansvaret for interne såvel som eksterne forskningsformidlingsarrangementer.

Som studieleder havde jeg fået den skønne opgave at holde en lille tale og overrække en rekvisit til kandidaterne, som de kunne tage med sig videre ud i verden. Og således gik vi alle inspirerede hjem fra RUC på en forårsdag i april, og vi glæder os til sammen at fejre de næste PD-kandidater i oktober 2018. Stor tak til Anita fra fagudvalget, som stod for planlæging af arrangementet. Vi holder også det kommende arrangement samme dag, som vi holder opstartsseminaret for kommende PD-specialestuderende.

Om Marias speciale: ”At​ ​dykke​ ​ned​ ​i​ ​en​ ​anden​ ​virkelighed:​ ​En​ ​undersøgelse​ ​af​ ​immersion​ ​i​ ​tekst​ ​og​ ​tekstens​ ​rolle​ ​i immersive​ ​udstillinger​ ​på​ ​naturhistoriske​ ​museer”

Engelsk resume: The purpose of this​ ​thesis​ ​is​ ​to​ ​contribute​ ​to​ ​the​ ​understanding​ ​of​ ​the​ ​possible​ ​role of​ ​exhibition​ ​texts​ ​in​ ​relation​ ​to​ ​the​ ​experience​ ​of​ ​immersion​ ​in​​ ​immersive exhibitions at museums of natural history,​ ​as​ ​well​ ​as​ ​the​ ​understanding​ ​of​ ​how​ ​the​ ​theory​ ​on​ ​immersion​ ​in​ ​text can​ ​be​ ​used​ ​to​ ​examine​ ​these​ ​exhibitions.​ ​I​ ​base​ ​the​ ​thesis​ ​on​ ​a​ ​​research​ ​approach understanding​ ​all​ ​artefacts​ ​as​ ​performative​ ​actors​ ​that​ ​affect​ ​and​ ​are​ ​affected​ ​by​ ​each other​ ​and​ ​can​ ​be​ ​examined​ ​through​ ​their​ ​interactions.​ ​I​ ​use​ ​autoethnography,​ ​coding, categorizing​ ​and​ ​performative​ ​writing​ ​as​ ​methods​ ​for​ ​collecting,​ ​condensing​ ​and communicating​ ​empirical​ ​data.

Using​ ​theory​ ​on​ ​immersive​ ​exhibitions​ ​and​ ​immersion​ ​in​ ​text,​ ​I​ ​design​ ​two​ ​models​ ​for analysis​ ​of​ ​the​ ​exhibitions​ ​​Cocoon​,​ ​Natural​ ​History​ ​Museum​ ​in​ ​London,​ ​and​ ​​Evolution​, Natural​ ​History​ ​Museum​ ​of​ ​Denmark.​ ​Through​ ​an​ ​analysis​ ​of​ ​both​ ​museums​ ​I​ ​find​ ​that the​ ​exhibition​ ​texts​ ​have​ ​the​ ​potential​ ​to​ ​both​ ​strenghten​ ​and​ ​weaken​ ​the​ ​experience of​ ​immersion​ ​in​ ​different​ ​ways,​ ​but​ ​specifically​ ​through​ ​creating​ ​a​ ​meaningful, coherent​ ​whole,​ ​dramatizing​ ​the​ ​content​ ​of​ ​the​ ​exhibition​ ​and​ ​creating​ ​a​ ​narrative process.​ ​I​ ​conclude​ ​that​ ​the​ ​concept​ ​of​ ​the​ ​narrative​ ​process,​ ​together​ ​with​ ​concepts from​ ​the​ ​theory​ ​of​ ​immersion,​ ​can​ ​be​ ​used​ ​as​ ​an​ ​extension​ ​to​ ​the​ ​theory​ ​on​ ​immersive exhibitions ​​which ​​can ​​concretize​​ the ​effects of ​​specific ​​elements ​​of ​​the ​​exhibitions ​​as well​ ​as​ ​widening​ ​the​ ​understanding​ ​of​ ​the​ ​particular​ ​experience​ ​of​ ​immersion​ ​in immersive​ ​exhibitions

Om Linhs speciale: “Et øjebliks singularitet: Undersøgelse af dansen som frigørende i det urbane rum gennem butoh-inspireret dans”.

Engelsk resume: In my thesis, I explore the potential of dance as liberating in correlation with the human relationship to urban spaces. Along with two other performers, I explore the city of Copenhagen through a butoh-inspired performance. Butoh is a Japanese dance form dating back to the 1950s, composed of elements moving hyper-slowly and abandoning the self: meaning moving away from the normative ideas of being a human and instead transforming oneself into one’s unconscious self. Drawing elements from butoh, I search to awaken my unconscious self and to move hyper-slowly in order to explore what emerges in my meeting with the city and in the situated. I am concerned with the following matters: Is it possible to undo the choreographed life and change the refrain through butoh-inspired dance? Most importantly: Henceforth, how can we practice in moving freely?

My approach to the field is viewed from a phenomenological perspective defined respectively by Edmund Husserl and Maurice Merleau-Ponty, with the notion that the relation between subject and the world is closely knitted. Alongside this rationality, I use autoetnography as my method when inhabiting the world and exploring movement and the multisensory environment.

In my analysis, I explore when and how I experience the urban space of Copenhagen as liberating or constrained when performing throughout the city through butoh-inspired dance.

I draw theories about dance as affirmative and liberating. Here, I refer to theories from dance theoretician André Lepecki’s ideas about the potential of dance as a singularity, and its potential to break free from the conditioned and choreographed life. As a supplement to Lepecki’s theories, I discuss Erin Manning’s theory about preacceleration and the potential in movement before actualization of the movement itself.  Furthermore, I discuss the body’s capacity as power and possibility.

In conclusion, I determine that the immense potential in dance lies within bodies’ capacity to not only get affected but also affect other bodies and produce new refrains for everyday practices, movements, and experiences.

(Foto fra Linhs performance)

Frokostuniversitet om labbaseret forskning og undervisning

På semestrets første frokostuniversitet på Performance-design diskuterede Shauna Janssen fra Concordia University i Montreal med Michael Haldrup og de øvrige frokostdeltagere fra Performance Design og FabLab. Der blev vendt potentialer og udfordringer ved lab-baseret forskning og undervisnings.

Shauna er leder af Institute For Urban Futures, hvor hun arbejder som forsker, underviser og aktivist i skæringsfeltet mellem arkitektur, bystudier og teater. Hendes baggrund er bl.a. en Ph.d. fra Center for interdisciplinære studier, og i diskussionen blev hendes erfaringer sat i spil i forhold til de konkrete forhold på Performance-design og RUC. Samtalen kan måske bedst beskrives som en begrebskabale, hvor de højeste kort var erstattet af navne som ’Research Creation’, ’Arts-based research’, ’practice-based research’, ’Lab-based research’, ’lab-facilitated research’. Forskelle og ligheder mellem ’studios’, ’labs’, ’fields’ og hvorvidt disse steder bedst forstås som afgrænsede rum eller hybride steder, blev vendt, ligesom spørgsmålet om forskningens relation til hhv. universitetet, det offentlige rum og lokalsamfund står centralt.

Hvordan kabalen bedst går op stod ikke nødvendigvis klart efter frokosten, men med en kop krydret te i hånden gik jeg derfra med en række tankevækkende spørgsmål i hovedet:

– Hvilke slags rum har arts-based research og research creation brug for?

– Hvad implicerer det at tænke ‘research creation’ som en metodologi?

. Hvordan udvikler vi som forskere og studerende – som ikke er uddannede kunstnere – vores egen forskning gennem kreative metoder?

– Hvad kan vi få ud af at tænke på laboratorier, studios og feltkurser som steder for en (forsknings)praksis, vi endnu ikke kender?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er spørgsmål, som jeg vil have i baghovedet – også i forbindelse med det næste frokostuniversitet (den 20. marts), hvor Performance-design-studerende Linh Le giver et eksempel på sin egen praksis i form af en ‘æstetisk salon’.

/Anja

 

 

VIDUNDERBØRN er ikke kager. En slags anmeldelse…

“If music could be translated into human speech it would no longer need to exist”.

Sådan lyder et af mine favorit-citater, en parafrase over den ofte citerede epigraf ”talking about music is like dancing about architechture”. Sidstnævnte fortsætter ”it is really a stupid thing to do”, og mens jeg ikke enig i denne tilføjelse, så udfordrer det tilsyneladende vores sprogbrug at skulle tale om musik på måder, som ikke enten lukker sig om sig selv ved overdreven brug af indforstået fagterminolog eller bliver reduceret til et spørgsmål om smag – kan du li det?

Det var i hvert fald tilfældet, da DR1 sidste lørdags havde premiere på et nyt lørdagsunderholdningsprogramserie Vidunderbørn. Programmet, som er det seneste i rækken af tv’s reality-konkurrencer, præsenterede 6 børn mellem 8 og 13 år, som alle er udvalgt på grund af deres talent inden for det, der blev betegnet som de ”klassiske kunstarter”: klassisk musik (violin, sang, slagtøj og klaver) samt ballet.

Programmernes attraktion består først og fremmest af de imponerende færdigheder, som de 6 børn viste i deres første musikalske optrædener, og er derudover krydret med reality-konkurrencernes gode blanding af spændingsopbygning vha. live-optræden og seer-afstemning, de optrædendes personlige fremtræden back-stage og ikke mindst inddragelsen af en række kendte personer som dommere og/eller mentorer.

Og den var god nok. Det var, som flere anmeldelser peger på, dejligt at blive præsenteret for børn som spiller noget anden end I-pad og at der var fokus på fritidsaktiviteter som fylder en del for de mere end 100.000 børn som er elever på de danske musikskoler og som sjældent finder vej til prime-time tv. Den grundlæggende fascinationskraft, der ligger i at overvære overbevisende musikalske optrædener, er det, der skal bære programmet igennem, og de deltagende var – som det også blev fremhævet mange gange i løbet af udsendelsen – vitterligt ”sindsygt dygtige”.

Ja, selvfølgelig var de det, kunne man fristes til at sige. Det er jo derfor, de er valgt ud til at være med i programmet! Og måske er det også derfor, at det grænsede til det latterlige, når dommere og ikke mindst de udvalgte lærermestre igen og igen understregede hvor dygtige, fantastiske, gudsbenådede talenter disse børn var.

Som seer fik man forbløffende lidt at vide om, hvad det er disse børn gør så utrolig flot, dér på scenen, og om hvad det kræver at (blive god til at) spille klassisk musik eller danse ballet på deres høje niveau. Det var simpelthen tale om utroligt musikalske og talentfulde børn, som bare gjorde det så fantastisk. Kort sagt: Superlativerne flød, med de mere konkrete beskrivelser af, hvori kvaliteten bestod – og af hvad der måske gik mindre godt i de seks sceneoptrædener – var sparsomme.

Resultatet: de klassiske kunstarter forbliver noget underligt ukonkret noget, hvorom man ikke rigtig kan tale. I stedet for at illustrere, hvordan musikalitet og talent er noget, man udvikler igennem arbejde og samarbejde, anerkendelse og udfordring, hårdt slid og kvalificeret modspil – som den aktuelle forskning i talent og kreativitet peger på – så er programmet klippet sådan sammen, at det i den grad fremhæver disse børns talent som en ganske særlig, iboende kvalitet, som noget, vi ikke kan tale om, men alene må glædes over.

Tillad mig en sammenligning. For få uger siden sluttede en anden populær reality-konkurrence, nemlig den 4. udgave af Den store bagedyst. Her dystede dygtige amatør-bagere hver onsdag om at blive ugens og årets mesterbager. Her blev også brugt rosende ord, men her blev også krydret med faglig viden om forskellige bage-teknikker, her blev brugt fagtermer – og der blev også talt om de ting, som ikke lykkedes. Kort sagt blev der formuleret ganske specifikke kriterier for dommernes vurdering: deltagerne blev bedømt på baggrund kagernes udseende, smag og konsistens samt på det samlede koncept i deltagernes egne kreationer. Her brugt fagtermer og formidlet viden – f.eks. ved jeg nu at der er 3 forskellige typer af wiener-dej, som laves på tre forskellig måde, og hvor det man kigger efter, når teknikken skal bedømmes, er om det færdige brød har de rette, tydelig lag. Vi ved også kagen kan være nok så flot, men at det ikke hjælper, hvis den ikke har ’sat sig’ ordentligt. En klar formulering af bedømmelseskriterier, en smagsprøve på fagterminologi, en konkret vurdering af teknisk kunnen, både når den er der og når den mangler.

Forskellen er tydelig. Børn er ikke kager. Kager kan man smage på, vurdere, øve sig på og lave igen i nye og forbedrede udgaver – børn er vidunderlige, og ikke noget man kan kritisere. Og det afspejler et helt generelt problem: at vi mangler et sprog til at tale om performance på. Et sprog som ikke enten fortaber sig i en fagterminologi som lukker ikke-fagkyndige ude eller begrænser sig til at tale om, hvorvidt vi kunne li det vi hørte eller ej, om jeg personligt blev berørt af det.

Som det nu engang er med de klassiske kunstarter musik og dans, så forsvinder de i samme nu, som de bliver opført. Der er ikke et objekt, en genstand, en kage vi kan se på, røre ved eller tage en ekstra bid af, og det resulterer hurtigt i, at det bliver performeren, vi kommer til at vurdere – fordi det er dem, der står tilbage sammen med instrumentet. Hvad nu, hvis man med direkte inspiration fra bagedysten konkretiserede, hvad det er dommerpanelet lytter og ser efter, f.eks.:

”Smagen” – hvad er det, vi særligt forventer og lytter efter, når vi hører netop dette stykke musik/denne genre/komponist/periode, og hvordan kommer det til udtryk i denne opførelse.

”Konsistensen” – hvad er det, vi særligt forventer og leder efter, når vi lytter til dette instrument og denne instrumentfamilie. Hvad er instrumentets særlige karakteristika, hvornår bliver det teknisk særligt udfordrende, og hvad kendetegner den måde, som den optrædende i dette tilfælde behandler instrumentet på.

”Udseendet” – den konkrete sceneoptræden, børnenes performance. Hvordan er den optrædende tilstede i rummet, hvordan bruger vedkommende sin gestik, sit udseende og sin udstråling til at formidle det kunstneriske udtryk og til at komme ud over scenekanten.

”Konceptet – om kagens idé også skinner igennem i det færdige udtryk og i smagen”: Sammenhængen mellem valget og sammensætningen af repertoiret og måden det opføres på, så der er en personlighed og et nærvær i fortolkningen.

Med andre ord – der er brug for et mere nuanceret sprog til diskutere musikalske optrædener såvel som andre performative genrer, så vi kan tale meningsfuldt om æstetisk erfaring på en måde som ikke reducerer forestillingen om talent til en individuel, medfødt og iboende størrelse eller til et individuelt spørgsmål om “den gode smag”.

 

Socialt og kulturelt entreprenørskab i performance-design

Mange studerende på Performance-design skaber allerede både kulturel og social værdi igennem deres praksis- og design-orienterede projekter. Vi vil gerne understøtte denne type aktivitet yderligere og kvalificere måden hvorpå vi taler om det ved et skabe et refleksivt undervisningsrum, som begrebsliggør sådanne projekter og arbejdsmetoder som entreprenørskab.

Vi forstår grundlæggende entreprenørskab som noget, der udfolder sig i et møde mellem kreativitet og analyse. Vi ønsker at styrke de studerendes evne til at skabe mening ud fra uvante og ustrukturerede informationer og skabe en meningsfuld syntese ud af sådanne fragmenter. Et kendetegn for entreprenøriel aktivitet er, at det indebærer ikke-lineære, iterative processer; en kognitiv stil som trækker på både analytiske og intuitive tankemodi (Kickul & Gundry 2011, p 88). På den måde ser vi undervisning i entreprenørskab som en måde at arbejde systematisk med at kvalificere arbejdet med intuition.

Tilsvarende forstår vi entreprenørskab som en sensitivitet over for det mulighedsrum, der opstår i mødet mellem individ og mulighed, og som entreprenøren selv skaber i en situationel, social proces (Blenker & Thrane, 2011).

Det gør vi ved at udfordre vores studerende og os selv til at suspendere vores vante måde at tænke og handle på (Scharmer 2009). Derudover præsenterer vi de studerende for arbejdsformer, som er baseret på iterative processer og som arbejder eksplicit med æstetisk erfaring som erkendelsesform. Dette sker bl.a. i vores ’værksteduge’ som er et fælles aktivitetsforløb for de studerende på tværs af årgange, og disse praksis-erfaringer kvalificeres i kursusforløbet projektledelse og designpraksis af en teoretisk-metodisk diskussion af disse praksisformer inden for rammen af entreprenørskab.

Forskningsmæssigt bidrager det design- og performance-teoretiske fundament som kendetegner undervisningen på performance-design, til den igangværende diskussion af forholdet mellem entreprenørskab og design (Peneluna & Peneluna 2008, 2012). Blandt væsentlige fællestræk er et grundlæggende forandringsperspektiv samt løbende afprøvning og materialisering.

Udviklingsprojekt efterår 2014

Performance-design arbejder i efteråret 2014 med et særligt projekt om socialt og kulturelt entreprenørskab i performance-design og har modtaget finansiel støtte til dette fra Fonden for Yngre Entreprenørskab.

Konkrete aktiviteter i projektet:

1) At introducere og diskutere forskellige typer af entreprenørskab som en integreret del af kursusforløbet i kurset projektledelse og designmetoder.

2) At udbyde workshops og værkstedsaktiviteter, som centrerer sig omkring entreprenørielle metoder.

Performance-design har et eksisterende, obligatorisk kursus i projektledelse og designpraksis, som forløber over et semester. Dertil kommer værkstedsaktiviteter, hvor de studerende udelukkende arbejder praktisk med værktøjer til ideudvikling, præsentation og design. Vi ønsker at udvikle og intensivere indsatsen omkring entreprenørskab i krydsfeltet mellem disse to undervisningstilbud. Kursus-udbuddet tilbyder det, som Pittaway and Edwards (2012) omtaler som ”about” og ”for” undervisning, der skaber bevidsthed om entreprenørskab gennem vidensbaserede koncepter og udvikler konkrete entreprenørielle færdigheder og kompetencer. I værkstedsugen arbejder de studerende med undervisning ”through” entreprenørielle metoder, hvor undervisningen simulerer entreprenøriel evaluering i form af projekt-pitch og prototype-testing.

Referencer:

Bleker & Trane, 2011: ”Entreprenørskabsundervisning: rigtigt svar på det forkerte spørgsmål. I Kirketerp og Greve (red.): w. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 55-65.

Kicjul & Gundry, 2011: Entrepreneurial Intuition. I handbook of intuition research, ed. Marta Sinclaid. Edward Elgar publishing.

Penalunoa, A. & Penaluna K., 2008: Crossing the bridge: Insights into enabling strategies for creative business development. http://www.heacademy.ac.uk/assets/bmaf/documents/BMAF_Conference_2009/presentation_slides/Penaluna_Swansea_Met_Full_Paper.doc.

Penaluna, A & Penaluna, K., 2011: The Evidence So Far: Calling for Creative Industries Engagement With Entrepreneurship Education Policy and Development. In Entrepreneurship and the Creative Economy: Process, Policy and Practice, Colette Henry & Anne de Bruin (eds). Edward Elgar Publications

Scharmer, C.O 2009: Theory U: Leading from the Future as it Emerges. San Fransicso: Berrett-Koehler

Skærmbillede 2014-11-20 kl. 16.33.21

RETRO-UTOPIER – reportage fra Berlin

CTM13_Keyvisual_01 copy[1]

I årets koldeste tid varmes Berlin op af de to markante festivaler: Transmediale og CTM (tidligere Club Transmediale). Transmedialele startede for 26 år siden. Dengang var det som videokunst-festival, men siden har konceptet udviklet sig til at præsentere mediekunst mere generelt. Siden ’99 har festivalen indgået tæt parløb med musikfestivalen CTM (Club-Transmediale) – en festival for nutidig elektronisk, digital og eksperimentel musik, der afvikles parallelt med Transmediale. Transmediales primære omdrejningspunkt er seminarer og udstillinger på Haus der Kulturen der Welt, mens CTM primært afvikler koncerter, der spænder fra techno-musik på en klubscene til eksperimenterende og ny kompositionsmusik opført i mere eller mindre traditionelle koncertsale. I år foregik klubmusikken bl.a. på det legendariske Berghain, mens andre koncerter blev afviklet i bl.a. Hebbel am Ufer (HAU 1+2), og med en fantastisk afstikker til det gamle østtyske radio-studie i Funkhaus Berlin Nalepastrasse.

En gruppe undervisere fra Performance Design besøgte årets festivaler, hvilket der bl.a. kom denne reportage ud af.
http://seismograf.org/retro-utopier-0

Publikumsudvikling (part 1)

Publikumslede eller publikumsledelse!?

Det gælder forholdet mellem begivenheden og dens publikum – men handler det om nyt koncertdesign, udvidet markedsføring, social integration eller strategiske kulturpolitiske formuleringer? Er det et nødvendigt onde eller nye kunstneriske muligheder? – hvad indebærer “publikumsudvikling”, og hvad skal det bruges til?

Publikumsudvikling er et felt med en hastigt voksende bevågenhed fra både politikere, praktikere og forskere på tværs af en række fagfelter, som er engageret i (en løsning på) kulturinstitutionernes dilemma, hvor offentlige institutioner grundlæggende benyttes af et for lille og for homogent publikum. Betegnelsen bruges bredt og dækker over mange forskelligartede tiltag og interesser, som rækker fra grundlæggende brugerstyrede initiativer og et klassisk oplysningsideal om demokratisering af kunsten over et markedsøkonomisk fokus på produktion af oplevelser til overordnede social- (og sundheds)politiske mål med kulturel aktivitet. I Danmark afdækkes borgernes kulturvaner i øjeblikket i diverse kultur- og forbrugsvaneundersøgelser og publikumsudvikling-betegnelsen indebærer en række politiske og ideologiske dagsordener om bl.a. integration, sammenhængskraft og mangfoldighed.

Mens den oplevelsesøkonomiske agenda i Danmark de seneste 10-15 år har sat brugerinddragelse og markedsanalyser på den kulturelle dagsordenen (som det f.eks. kommer til udryk i Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi) kendes publikumsudvikling især fra England, hvor “new audience development” i samme periode har været et højt profileret kulturpolitisk indsatsområde uløseligt forbundet med kulturel og social inklusion og med det formål at hjælpe kulturaktørerne med at skabe langsigtede relationer til forskelligartede publikumsgrupper. I Sverige har den sundheds-sociale dimension af kulturlivet bl.a. resulteret i en national afdækning af sammenhængen mellem folkesundhed og kulturforbrug, “Kultur för hälsa!” (gennemført af Statens Folkhälsinstitut, Sverige 2011, En exempelsamling från forskning och praktik), som dokumenterer klare sammenhænge mellem kulturforbrug og sundhed, således at man nu på lægens foranledning kan blive medlem af et kor eller et orkester – få kultur på recept. Publikumsudvikling handler altså både om at nå underrepræsenterede grupper, om at øge publikums fortrolighed med kunstneriske udbud og om at styrke kultursektorens evne til at agere med brugerne på markedsvilkår.

Samtidig efterlyser både praktikere og politikere i stigende grad viden at bygge publikumsudviklingsarbejdet på. Det dokumenteres bl.a. i rapporten ”fra guder til tjenere” (udarbejdet af CKI 2012, se www.audiences.dk), som baserer sig på to rundbordssamtaler om emnet afholdt i efteråret med repræsentanter for 40 danske kulturinstitutioner og i dette I dette efterår skydes flere store europæisk financierede projekter igang med dansk ledelse. Det drejer sig om new:aud (www.komponistforeningen.dk/node/3578) og Theatron (http://theatron.ning.com), begge med det formål at udvikle nye æstetiske strategier for forestillingsdesign med det mål at skabe nye relationer til publikum. Også i regional kontekst er publikumsudvikling på spil, f.eks. I Scenekunstnetværket Region Midtjylland (www.scenet.dk) og selv er jeg tilknyttet Teaterdialog Øresund, et igangværende projekt om publikumsudvikling i Øresundsregionen i et samarbejde mellem RUC, Malmös Stadsteater, Københavns Musikteater, Teater FÅR 302 og Malmö Högskole (www.teaterdialog.eu)

Den 26. oktober kan du møde flere af disse centrale aktører til et Seminar på performance-design. Se invitationen her: Publikumsledelse.

Forslag til introducerende læsning:

Hansen, Louise Ejgod (2011): Hvad er publikumsudvikling, rapport nr. 1 fra Scenekunstnetværket, Region Midtjylland, 2011. Kan hentes på http://www.scenet.dk/publikationer.html

Kawashima, N (2000): Beyond the Division of Attenders vs. Non-Attenders: A Study into Audience Development in Policy and Practice. University of Warwick, Coventry: Centre for Cultural Policy Studies, 2000. Kan hentes på http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/theatre_s/cp/publications/centrepubs/ccps_paper_6.pdf

Anja Mølle Lindelof