Design Research og Cultural Probes

Læsekreds om praksis-/kunst-/designbaseret forskning mødes første gang 17 august 2017 med fokus på Design Research og Cultural Probes. Mødeleder vil være Rikke Haller Baggesen, post doc ved performance design. Nedenfor skitserer Rikke mødets indhold og litteratur.

Første læsekredsmøde d. 17. august kommer til at handle om design research og cultural probes. Med afsæt i artiklerne tænker jeg at det kunne være interessant at diskutere både forholdet mellem art based research og research through design, samt mulighederne i brugen af cultural probes som metode, og ikke mindst implikationerne af den ‘probology’ som præsenteres i teksterne. Derudover vil jeg fortælle lidt om hvordan jeg selv har anvendt metoden og overvejet metodologien i mit ph.d.-projekt, og endelig lægge op til en workshop hvor vi skal lave proto-probes udfra egen forskning.

 

– Rikke Haller Baggesen, post doc

Læsning:

Gaver, B., Dunne, A. & Pacenti, E. (1999). ‘Cultural probes’. Interactions January-February 1999: 21-29 (vedhæftet)

I denne korte artikel introducerer Gaver, Dunne & Pacenti for første gang cultural probes som en samling kreative opgaver udviklet mhp. indsamling af inspiration snarere end information. Artiklen beskriver både det konkrete projektsamarbejde (med lokale ældre i et byudviklingsprojekt under EU) og de enkelte opgaver i denne probe, men også metodens inspiration fra bla. situationistisk kunst samt dens underliggende filosofi, som fremhæver subjektivitet og æstetik som aktiver i (design)forskningen.

Gaver, W. , Boucher, A., Pennington, S. & Walker, B. (2004). ‘Cultural probes and the value of uncertainty’. Interactions September-October 2004: 53-56 (vedhæftet)

I denne opfølgende artikel diskuterer Gaver et al. modtagelsen og ‘videnskabliggørelsen’ af cultural probes i andre forskningsprojekter, og argumenterer for hvorfor det netop ikke var formålet med den oprindelige probe at deltagernes bidrag skulle udlægges til analyse. Artiklen uddyber således den designorienterede videnskabsfilosofi som skitseres i den første artikel.

Med afsæt i disse to (korte og letlæste) artikler tænker jeg at det kunne være interessant at diskutere både forholdet mellem art based research og research through design, samt mulighederne i brugen af cultural probes som metode, og ikke mindst implikationerne af den ‘probology’ som præsenteres i teksterne.

De, der vil, kan yderligere læse i kapitlet ‘Methodology and epistemology’ fra min afhandling Mobile museology (2015, kapitlet vedhæftet). Her indskriver jeg (bl.a.) cultural probes i en kritisk designforskningstradition (s. 55-63) og beskriver hvordan jeg selv har anvendt metoden (s. 70-74).
Denne erfaring og disse overvejelser er altså mit afsæt for workshoppen og den diskussion, jeg glæder mig til at have med jer.

Videre læsning
Som videre læsning om cultural probes og method-making i design research anbefales i øvrigt:

Boehner, K. et al. (2007). ‘How HCI interprets the probes’. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’07). ACM, New York, NY, USA

Lee, J. (2013). ‘Method-making as a method of designing’. Nordic Design Research Conference (Nordes) 2013 Proceedings: 100-109.

Mattelmäki, T. & Lee, J. (2016). ‘Probing – Two perspectives to Participation’. I P. Markopoulos et al. (red.) Collaboration in Creative Design. Springer International Publishing Switzerland

Mattelmäki, T. (2006). Design probes. Ph.d.-afhandling, University of Art and Design, Helsinki, Finland

Thoring, K. et al. (2013). ‘Opening the cultural probes box: A critical reflection and analysis og the cultural probes method’. 5th International Congress of International Association of Societies of Design Research (IASDR 2013)

Med venlig hilsen

Rikke Haller Baggesen
Postdoc

Rikke Haller Baggesen blog: https://blatryk.wordpress.com/author/rikkebaggesen/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *