Queering the Museum

during Copenhagen Pride in August, Glyptotek was transformed into a laboratory for liberating our conceptions of sexuality, gender and the body, and generating new readings of the art of Antiquity.

Through dance, dialogue and a staged trial we invite guests and statues to take part in imagining alternative futures in the company of the performance collective Disturbing Business, philosopher Denis Maksimov, Professor in visual culture and performance design Michael Haldrup and dancer Linh Le. The event was curated as part of the research group VISPER’s (Visual Culture and Performance Design) event programme, and was part of the national research project Vores Museum.

Dancer and performer Linh Le as the wounded amazon
The initial dance performance by Disturbing Business
Classics? Eduardo Abrantes – a happy member in the audience and crowd.

 

Performative Urbanism – visiting Concordia University and Institute for Urban Futures.

By Kristine Samson

As part of the project, Performative Urbanism – Situating critical performance practices in the city, I had the pleasure of visiting our friend and academic collaborator, Shauna Janssen at her Institute for Urban Futures in Montreal, Canada. Working with similar approaches to the city, Performance Design and Performative Urbanism at RUC, and the project Performative Urbanism at Concordia, share an interest in critical, arts-based explorations of the city.

Exploring the city with architect and performance designer Rodrigo Tisi from Santiago in Chile, and director of Institute for Urban Futures, Shauna Janssen.

Performative urbanism : Situating Critical Performance Design Practices is directed by performance scholar and urban curator Shauna Janssen in the City  is a SSHRC funded two-year pilot inter-university and international research creation initiative that examines an aesthetic shift in performance design – as an expanded notion of scenography – and its application to political, social and economic realities beyond the prescribed stage, specifically the spatialization and politicization of our experience of cities. Performative Urbanism is a mode of address for rehearsing, testing, experimenting, and developing participatory tools and interventionist methods that can be embodied and enacted across a variety of scales and the way we live, work, and play in the city. The project brings together seven interdisciplinary artist-researchers and scholars, among others, Performance Design scholars, Dorita Hannah and Rodrigo Tisi.

From Left: Rodrigo, Shauna, Dorita and Mira. Walking and talking in the diverse neighborhoods of Montreal
Shauna pointing to all the activist and citizen engaged events taking place in the neighborhood of Pointe-Saint-Charles

The gathering in November 2018 took partly place both at Concordia University, and in various part of the city, Montreal. Walking, listening, watching and sensing the city and its diverse neighborhood became an explorative and embodied seminar format, that made us realize important aspects of our common interests in the city, performativity, scenography and critical spatial practices.

Batiment7 a community, activist and free space in the neighborhood of Pointe-Saint-Charles
Spatial justice. A collaborative mural project in the neighborhood of Pointe-Saint-Charles
Walking the streets of Pointe-Saint-Charles.
Performance design scholar, Dorita Hannah having lunch in a community center in the neighborhood of Hochelaga and Saint-Henri – a neighborhood with strong local and Francophone roots.

Finally, we went to Boston to visit Ken Bailey and his community collective ds4si. They have among others organized community kitchens, collaborative and site-responsive theatre plays, and has a strong activist community engagement.

Visiting Boston and Ken Bailey in Boston, US
Shauna, Dorita and Ken in one of the beautiful theatre buildings related with ds4si community work

Next researcher’s meeting in the project takes place in Copenhagen on the Theatre Island in May 2019.

Acts of Citizenship

Seminar om medborgerskab, medieaktivisme og mobilitet afholdt på IKH, Institut for Kommunikation og Humanistisk videnskab.

Af Michael Haldrup og Kristine Samson

I dag er mobile mennesker mere normen end undtagelsen, har den canadiske politolog Engin Isin fornyligt udtalt (2018: 115). Med udgangspunkt i denne iagttagelse stillede VISPER-gruppen på Performance Design i september skarpt på de udfordringer som dette skaber for at tænke og påberåbe sig medborgerskab og rettigheder i en verden domineret af territorielt baserede statsinstitutioners forsøg på at håndtere de forandringer skabt af den ”tredelte krise” (Sheller 2018) som vekselvirkningerne mellem de globale klima-, urbaniserings- og migrations-kriser forårsager.

Seminaret var tilrettelagt som en blanding af analyser konflikter om rettigheder knyttet hertil samt eksempler på dokumentaristers og aktivisters arbejde med at synliggøre disse.

Kristine Samson fra Performance Design tog i sin introduktion udgangspunkt i Isin’s forståelse af medborgerskab som konkrete handlinger (Isin og Nielsen 2008) og betonede, at det påtrængende spørgsmål i dag ikke så meget er knyttet til teoretiske eller begrebslige sondringer, men spørgsmålet om, hvordan man skaber et grundlag for handlinger; handlinger der åbner for mangfoldige formuleringer af medborgerskab og rettigheder for de berørte grupper. På denne baggrund formulerede hun ideen om et tredelt agency i forståelsen af medborgerskab: handlinger foretaget af de berørte befolkningsgrupper, handlinger foretaget  af forskere, aktivister og dokumentarister som arbejder med at synliggøre disse, og handlinger som berører og engagerer et publikum og andre medborgere.

Herefter præsenterede Jilly Traganou, New School, New York en analyse af protestlejren ved Standing Rock, US i forbindelse med den amerikanske regering s beslutning om at føre en olierørledning gennem det drikkevands-reservoir som områdets Sioux-indianere er afhængige af som et kollektivt og materielt design; et ”leksikon af ting og praksisser”  som foregreb radikalt alternativer former for ikke-statscentrerede former for medborgerskab. Juan Corvalán, Universidad de las Americas, Santiago de Chile præsenterede efter en global analyse af den rolle som territorielle grænsers geografiske arkitektur spiller for at regulerer mobilitet og medborgerskab symbolsk, materielt og praktisk.

Jilly Traganou on acts of citizenship relating to the Standing Rock manifestations against the Dakota Pipeline.

Eftermiddagen fortsatte herefter med den medieaktivistiske del af programmet. ArtiziaLab, Santiago de Chile (José Abasolo) viste dokumentarfilmen ”Santiago Babylon” og fortalte om samarbejdet med sydamerikanske sexarbejdere om at synliggøre deres  hverdagspraksis og medborgerskab i Santiagos gader. Danske JamBoy (Lasse Mouritzen og Peter Kærgaard Andersen) viste resultatet af deres samarbejde med en Eritreansk flygtningegruppe bosat midlertidigt i et Nordsjællandsk plejehjem om en dokumentation af fælleskabets hverdag, sorger og glæder, og endelig viste Other Story (Madeleïne Kate McGowan og Marie Bjørn) kortfilmen Um Firas: The Mother of the Revolution som eksempel på deres arbejde med en radikal humanistisk tilgang til produktion og cirkulation af kortfilm om migranter og flygtninge for at styrke synlighed, deltagelse og medborgerskab.

Dagsordnen for den  afsluttende paneldebat mellem repræsentanter for de tre medieaktivistiske kollektiver og modereret af Michael Haldrup blev især sat af Elias Toumeh fra Other Story som via Skype fra Tyskland på baggrund af sin dobbeltrolle som syrisk flygtning (og deltager i én af Other Story’s tidligere produktioner) og medieaktivist stillede spørgsmålet: har samarbejde mellem forskere, aktivister og berørte befolkningsgruppe en rækkevidde udover disse til et bredere publikum af borgere og beslutningstagere, og hvordan kan dette perspektiv styrkes?

Um Firas, the Mother of Revolution speaks, on war and love in the film by Other Story

Dette spørgsmål gav anledning til diskussion også efter seminarets formelle afslutning i Roskilde og videre forløb forskellige lokationer i København. Sikkert er det at seminaret har bidraget til en øget opbygning af netværk og opmærksomhed omkring de forskelligartede og dog fælles udfordringer for samarbejdet mellem aktivister, forskere og berørte befolkningsgrupper på tværs af kontinenter og landegrænser om synliggørelse og handlingsberedeskab knyttet til mangfoldige og mobile former for medborgerskab.

José from Ariztia Lab and Peter from Jamboy in conversation
Masterstudents, Nils and Mia from Performance Design and Maria from Other Story after the seminar.

Referencer

Isin, E. 2018. ‘Mobile Peoples: Transversal Figurations’, in: Social Inclusion 6 (1) 115-23.

Isin, E. F. & Nielsen, G. M. 2008. Acts of Citizenship, London: Zed Books.

Sheller, M. 2018; Mobility Justice. The Politics of Movement in an age of Extremes; London: Verso.

Se mere om Other Story 

Se mere om Jamboy

Se mere om Ariztía Lab

Se mere om Jilly Traganou, Parson’s School of Design, New School.

Se mere om Juan Pablo Corvalan Hochberger, Universidad de las Américas, Chile

Se video dokumentation af seminaret på RUC’s videoportal

 

Performance Design som situeret praksis

Af Kristine Samson

Efterårssemestrets performance udstilling på kandidatkurset, Performance Design som Situeret praksis var et overflødighedshorn af bud på både kernen og fornyelsen af performance design. Kursets deltagere materialiserede såledesnogle disciplinære kerneelementer på Performance Design, fx deltagelse, samskabelse, krop og materialitet – men gav også bud på nye vinkler og eksperimenter. På udstillingen illustrerede de studerendes gruppevis udprægede samarbejdsevner og viste at performance designeren er en stærk brobygger – både mellem forskellige videns- og designanskuelser, men særdeles som en relationsskabende og socialt engageret situationsdesigner, der formår at inkludere og skabe fælles grundlag for forskellige personligheder og fagprofiler.

Her følger nogle eksemper fra udstillingen, der illustrerer hvordan de studerende konstruktivt skabende har bidraget til den løbende refleksion over performance designs potentialer og rammer.

I Aspekter af teater og performance så vi en meget vellykket og intim performanceinstallation, hvor vi kommer bag scenen hos tre stærke teater og performance profiler. Vi blev inviteret ind i et rum, hvordan der øves, bliver skrevet dagbog, kontaktet samarbejdspartnere, og hvordan manuskripter, noter, rekvisitter, vimpler etc tages i brug i processen. Rummet var gennemtænkt i sin scenografi: vi ser påklædning, sko og rekvisitter på væggene i et bibliotek, og blandt bøgerne ser vi dokumentation af de tre performance og teaterværker i deres endelige opførsel. Performance installationen handler således om de transformationsprocesser, der finder sted i et performance design. fra hverdagssituationer til at være i sin rolle og karakter som performer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At gide i datid blev vi 4 ad gangen blev sendt ind i et installatorisk rum med mulighed for at interagere med genstandene. Rummet indholdte et stram og veldisponeret iscenesættelse af enkle objekter, bord, sofa, spiritusflaske, glas, skrivemaskine og papir, hvorpå der var skrevet Emma Gad citater. Installationen arbejdede således med koder, men også med invitation til kodebrud gennem deltagelse. Popcorn ved indgangen var således det første kodebrud, der stod i kontrast til rummets klassiske scenografi, men også vores egen mulighed for at skrive på skivemaskinen og interagere med rummet blev pointeret. Hvad ville vi skrive på skrivemaskinen? Gad, vi gider ikke!? Som det blev foreslået af nogle deltagereEller, ville vi hellere starte en fest og åbne barskabet?

I Indsigt og intuition havde performance designeren i en systemisk installation undersøgt performance design som dynamik mellem rammer og deltagelse – med en specifik interesse for mediers performativitet og agens. Installationen og deltagerorganiseringen viste på en original måde performance design som en udveklsing mellem struktur og handling, der trækker stærke tråde til det 20.århundredes avantgarde og konceptkunst.

  

Dokumentation af Global Feeling – Studietur 2018

Af Nikolaj Hollænder & Simone Bøgelund Rasmussen

Vores eksamensfremvisning tog udgangspunkt i turisme i Venedig. Særligt den turistgruppe der oplever byen gennem kameraet. Dem som tager selfies og billeder af bygninger. Vi ønskede at enacte en hyper-turist gennem en konceptuel rammesætning for rummet og gennem smartphonen som medie, hvorigennem dets egen iscenesættelse iscenesatte turismekulturen. Gennem smartphonen opsatte vi et spil som en konceptuel ramme for Markuspladsen, hvor elever i hold konkurrerede mod hinanden om at løse opgaver på tid. Spillet udspillede sig gennem messenger-appen, hvorfor mindst én fra gruppen måtte have internetadgang. Over messenger sendte vi billeder og opgaver, som henholdsvis viste eller beskrev hvad holdene skulle tage billeder af og sende retur. Kravene for billederne var, at de skulle tages fra samme vinkel, som dem vi sendte ud, og at mindst to holdmedlemmer skulle være på billedet. Det hold som overholdt dette og som hurtigt sendte et billede retur fik point.

Pointen med spillet var at konstruere turismens adfærd strukturelt og skabe en rumlig betydningsdannelse. Spillet foreslog en måde at se og være i rummet på. På den ene side iscenesætte spillet ikonoklasme og på den anden side gjorde spillet opmærksom på rummets materialer og dets sociale indhold.

Tag et billede af et selfie-par

Tag et billede af en politimand

Tag et billede af en handel

Tag et billede af en bomber-jacket

Tag et billede af noget porøst

Tag et billede af en passage

Tag et billede af noget ovalt

Tag et billede af et smykke

Tag et billede af et kærligt øjeblik

Tag et billede af noget på hjul

Tag et billede af nogle planter

Tag et billede af et kamera (må ikke være en smartphone)

Tag et billede af noget træ

Tag et billede af en Venedig-souvenir

Tag et billede af en pensionist med hat

 

ET PERFORMANCE DESIGN BLIK PÅ VENEDIG ARKITEKTUR BIENNALEN

Studietur 2018, Venedig

Af Christina Juhlin

Udstyret med tre forskellige indgangsvinkler til arkitekturudstillingen, som de studerende havde udvalgt på baggrund af interesser, litteraturen og diskussioner undervejs på kurset ’Arkitekturudstillingen og kuratering mellem repræsentation og non-repræsentation’, brugte vi Venedig Arkitektur Biennalen til at undersøge udstillingen som medie. De tre indgangsvinkler var: Deltagelse og inddragelse, Arkitekturens rumlige egenskaber i udstillingen samt Kuratering og adfærd

Selve arkitekturen trådte i baggrunden til fordel for vores undersøgelser af forholdet mellem udstillingen, de affekter, udstillingerne producerede i os, og udstillingernes måder at forholde sig til arkitektur som udstillingsobjekt. Det var altså ikke så meget selve arkitekturen, der optog os, som det var udstillingernes måder at forholde sig til den arkitektoniske repræsentation og rumlighed i det hele taget. At det især var udstillingerne som forskellige rumligheder i sig selv der optog os, fremfor udstillingerne som udsagn om arkitekturen ude i ”virkeligheden”, er i tråd med en tilgang til udstillingsmediet som et rum, hvor ny viden og oplevelser genereres fremfor som et rum, hvori eksisterende viden formidles. Som performance designere var vi sensitive overfor effekter og affekter, optaget af form og reaktion, mens udstillingsindholdet kom i spil i forhold til vores individuelle interesser. Jeg selv var især optaget af de personlige fortællinger, oftest portrætteret gennem filmmediet (Wall of Opinions i den tyske pavillon om at leve med murer og grænser; Michael Maltzans installation af boliger til hjemløse, Star Apartments, med små videoer hvor de nu husede hjemløse præsenterer deres hjem; og den stemmeløse men ikke desto mindre personlige dokumentation af nedrivningen af socialt boligbyggeri i London, Robin Hood Gardens: A Ruin in Reverse). Og af de udstillinger, som handlede mere om social organisering i byer end arkitektur som bygget miljø – hvor arkitektur blev til en form for baggrund eller anledning til at fokusere på, og i udstillingen forstørre, bestemte praksisser i byen (den franske pavillon Lieux Infinis om kollektivt og åbent at bebo steder, eller den thailandske om overgangen fra arkitektur til uprogrammeret brug af steder). Mens vores interesser for udstillingsindholdet var forskellige, var vi alle optaget af udstillingernes evne til at aktivere kroppen. Her kommer 3 eksempler på udstillinger, som mange af os oplevede, gjorde netop det:

 I den schweiziske pavillon var der leget med størrelsesforholdene så det, der normalt tages for givet i arkitekturen – en række standardmål som tilpasser bygningen til kroppens proportioner – blev destabiliseret. Den rumlige effekt var lettere svimlende når man passerede mellem rum i forskellige størrelsesforhold. Samtidig var idéen om ’standard’ også udtrykt ved at alle rummene gengav de samme kedelige standardelementer i form af kedelige dørkarme, vinduesrammer og sterile køkkener. Uden en eneste tekst stod udstillingen skarpt som en problematisering af standardiserede og standardiserende elementer (og kroppe) i arkitektur. I stedet for at foregå diskursivt – gennem belærende tekst og klart udtrykte intentioner – virkede udstillingen gennem kropslig erfaring på en let og legende måde. Mod den sterile hvide baggrund og de ensartede masseproducerede arkitektoniske elementer i forskellige skalaer, blev udstillingens mest dominerende elementer ens egen og andres undersøgende kroppe med alle deres spraglede farver og forskellige størrelser.

Den shweiziske Pavillon

I den hollandske pavillon trådte vi ind i et rum fyldt med orange lockers og nogle enkle bænke, som i omklædningsrummet i et træningscenter; en anden uspektakulær arkitektonisk prototype i tråd med de kønsløse elementer i den schweiziske udstilling. Bag de orange skabslåger gemte der sig et væld af forskellige snit ind i en diffus form for arkitekturhistorie. Omklædningsrummets kedelige elementer kunne altså åbnes og derigennem åbnede beskuerene også op for en helt anden arkitektur i udstillingsrummet. Nogle af lågerne var døre, og igennem dørene trådte man ind i skjulte rum. Fra omklædningsrummets simple rumlige typologi ud i stadig mere komplekse fortolkninger af sammenhænge mellem krop og rum var den hollandske udstilling ekstremt kropslig på mange forskellige måder. Dels måtte man være drevet af en nysgerrighed og fysisk involvering for overhoved at overskride omklædningsrummets simple struktur og opdage det, der var i og bag skabene. Dels havde hver rum kroppen, og den arbejdende krop (udstillingens titel var Work, Body, Leisure) i centrum, hvor omklædningsrummets association til træningscenteret kan ses som ét af mange bud på relationen mellem krop og arbejde. Fra den passivt protesterende krop i sengen (et rum der gengav John Lennon og Yoko Onos bed-in protester i 1969) over den måske ufrivilligt arbejdende krop i sexarbejde (et rum om arkitektur til prostitution) til træningscenterets kropsoptimerende arbejde.

 Den japanske pavillon undersøgte tegningen som arkitektonisk redskab; den håndtegnede, detaljerede og undersøgende tegning. Det var altså ikke tegningen som projekterende digitalt redskab med et disciplinært afgrænset fagsprog, men tegningen som en form for let tilgængeligt redskab til at dokumentere og undersøge dagligdags situationer. Ligesom den schweiziske og den hollandske udstilling, var den japanske pavillon – trods pavillonformatet, der traditionelt er knyttet til den nationale repræsentation – ikke specifikt japansk. Arkitekturen selv trådte også i baggrunden for det levede liv omkring den, som tegningerne undersøgte. Især den interaktive tegning lavet af Refugee Republic, som viser en flygtningelejer som en by i tilblivelse og gennem tegning kortlægger alle de livshistorier, som flygtningelejren rummer og er udgjort af, viste hvordan tegningen kan være et redskab til socialt engagement. Med forskellige forstørrelsesglas, man kunne tage med sig rundt i udstillingen, og en kikkert og en stige på hjul der kunne placeres efter nysgerrighed, var udstillingens kuratoriske greb måske sammenfaldende med en holdning til arkitektur: En opfordring til at fortabe sig i den praktiserede detalje, de små forskelle, og betydningen af perspektiver i konstant bevægelse.

Den Japanske Pavilion

En gennemgående opmærksomhed fra de performance design-studerendes side var udstillingsrummenes betydning for de oplevelser, udstillingerne skabte. Mens de nationale pavilloner udgjorde afgrænsede rum, med hver deres særegne træk som bidrog til udstillingerne i de rum, var andre udstillinger del-elementer af større rum, som skabte en mindre koncentreret atmosfære, der i højere grad udfordrede udstillingsdeltagerens jagt efter sammenhæng og mening i udstillingerne. Endelig var der også de udstillinger, som var placeret rundt omkring i Venedig, som på én gang stod svagere på grund af deres tilsyneladende institutionelle ”eksklusion” eller i hvert fald perifære placering, men på den anden side også vakte andre kontekstbårne oplevelser, som hang sammen med eksempelvis oplevelsen af at fare vild og overskride forskellige grænser for overhoved at finde frem til udstillingsoplevelsen. Vores udstillingsoplevelser var desuden præget af en uventet faktor: Oplevelsen af at være turist i Venedig. Denne oplevelse blev koblet til diskussioner om vores egne roller som deltagere – i udstillingerne, men også deltagere i Venedigs turisme som en allestedsnærværende global industri.

At rollen som turist i Venedig formede vores oplevelser, blev især tydelig under de afsluttende eksamener, der tog form som tre forskellige performative udstillinger. Opdraget til eksamen var hentet fra et andet performativt udstillingsformat, ’Do-it’, en instruktionsbaseret åben udstillingsmodel kurateret af Hans Ulrich Obrist, der har kørt i over 25 år og genereret hundredevis af instruktioner, som har afstedkommet et væld af bud på hvordan disse instruktioner kan udformes og udleves. De studerende arbejdede med Pierre Huyghes instruktion nr. 215 (se billede). Foruden instruktionen lød opgaven, at de skulle finde et rum i Venedig – en pavillon – at udføre instruktionen i. Af de tre bidrag var to af fremvisningerne eksplicit relateret til oplevelsen af at være deltagere i Venedigs turismeindustri, mens den sidste befriede os midlertidigt fra vores turismerolle og bragte os tættere på Venedigs lokale liv og bagsider udenfor turistens ruter.

Studieturen 2018 var en kollektiv øvelse i at opleve og forstå udstillingsmediet som et produktivt skabende rum. Med et performance design blik var arkitekturen som genstand i udstillingerne først og fremmest en påmindelse om, at rum (både udstillingsrum og byggede miljøer) opleves og formes kropsligt. Under udstillingsoplevelserne aktiverede vi performance design som en rumlig, kritisk praksis til at blive klogere på forholdet mellem form og indhold i udstillingsmediet. De bedste udstillingsoplevelser var, efter min mening, de udstillinger, der enten rummede en forståelse af arkitektur som et forhold mellem mennesker og rum, eller de udstillinger, som gik direkte ind i det forhold ved at skabe stærke synergier mellem form og indhold.

The stuff in between – Photobombing

Going to New York for the student trip to attend the Performa Festival was giving and inspirational, not only were the performances and the events we participated in “useful” (if I have to use that word) but all the experiences that lay in between, you know all the things that happened in between us going to the events, all the stuff that might comes off as fluffy to talk about that we don’t report back because that kind of stuff was not the intention of going to New York in the first place – the intention was the performa festival – this fluffy stuff is to me what constitutes a student trip and the learning experience of a student trip. It’s like the glue that sticks it all together and that makes the main experiences for what they were beside their content itself ‘cause what we experience before and after adds to the content and forms our overall experience. You would say it’s tough luck that you can never experience a performance for what it is in itself.. That’s a longer discussion. But to me, my impression of New York City and the humans of New York is formed by the fluffy stuff. It’s formed by the events that happened in between the events. And in retrospective, I realize that not only were we attending this and that performance but we were also performing ourselves. Or that is what my friend, Sophie and I did. We were photobombing. You could say we did photobombing pop-up performances. We did it on our way to the different venues, we saw our targets – BOMB – photobomb. We did it on our breaks to fill out our time and maybe existence?, we saw our targets – BOMB – photobomb. It happened emergent, in the now, spontaneous and in relation to the people and the sites.

It all started in Washington Square Park. We saw a couple nicely dressed and what looked like to be a professional photographer taking pictures of the couple shifting between standing in front of the big tourist attractions, the central fountain and the Washington Square Arch. It was a perfect looking couple and a perfect setting – we had to photobomb it. So, we did some moves and had a good laugh about the thought of them scrolling through their pictures and discovering us in the background doing funny moves. And that’s how we began our journey with photobombing. Usually, the targets itself did not notice us (we took our precautions and stood a quite far distance to them), but the people around did and commented upon it. One of them was a man in a long beige trench coat with a black suitcase, probably coming from work on his way down to the subway at Madison Square Garden. He passed us while we stood behind a reporter interviewing a little girl and photobombed (or is it called videobomb in this case) the news. We did our move and he said it was the best photobomb he has seen and smiled. It was filmed in the evening so hopefully we made our appearance in prime time. We noticed that there were something to this. That people reacted on our action, they commented on it, gave feedback, was intrigued and wanted to interact. Not only was it fun for us photobombing but people around it experiencing it also had fun. It was as if we were breaking down a barrier in between us people in the public space.

Photobombing is a fun phenomena. It goes against the idea of respecting people’s private space in public space. Everybody knows that if you have a camera and are about to take a picture you don’t get in the way. It’s just one of those unwritten rules. To me, it was interesting to see how movements and patterns change according to when some tourist pull out her camera. People walk around the camera and a circle is unconsciously created. And it made me wonder how a camera can dictate whose space belongs to whom and how a camera has the power to create invisible borders.

You could say that we were disturbing the picture-perfect situations, the kodak moments and especially the formality in taking pictures in public spaces.  Photobombing disturbs the space in between the motives and the camera, it reveals that there exist people/subjects around you, that things and people are dynamic and in movement, it also reveals that subjects and objects cannot be fully controlled or fixed into a perfect picture. Furthermore, what we have discovered is that being formal and polite is not always necessarily a positive thing, it can also create distance. When breaking down this formality, you open up for interaction. When acting informal, you invite to informal meetings. We have had several of these meetings and I would say that I find the New York people incredibly expressive, expressive in body language, using hand gestures, and embodying a high pulse attitude and energy. There is somehow a special kind of rhythm in their way of interacting which I find very alluring. It’s very forward and it’s almost that what you get is what you see. What strikes me the most is their placement in public space, they are not afraid of taking up the space and being visible. They give feedback, comment and react to situations and each other. From all of my experiences in NY, this kind of taking up public space and maybe reclaiming the streets is something I will take back with me to DK.

To round it all up, what started out as joking and goofing around turned out to be something that had meaning and that could open up for meetings in public spaces. Sophie and I have talked about doing this photobombing to a performance project. Photobombing – a gate to interaction with the people of New York / [insert city].

Unfortunately, we don’t have the pictures of us photobombing others. But we have taken pictures of us doing thee move. Maybe someday you will find us doing this move in one of your photos.

Nota bene: Photobomb with care. We did a move that looked very silly so the joke was more on us than on the targets/main motives of the pictures. And remember to laugh at yourself. ‘Cause if you don’t laugh at yourself – how the hell you gonna laugh at somebody else?

 

Showing our pose to our new friend, Ralfi who decided to mirror it and join us.

 

 

Show & Tell

Pernille With Madsen "Fig. 1"
Pernille With Madsen
“Fig. 1”

Performance program på Charlottenborg 

Den 1. november 2013 var kulminationen på kurset ‘Kuratering af performativ kunst’, nemlig et 2 1/2 timers intensivt kunstprogram organiseret af en gruppe performance designere.

Programmet Show & Tell gav et indblik i den aktuelle performancekunst, og præsenterede et forskelligartet program af danske og internationale kunstnere indenfor performance-, lyd- og installationskunst.

De deltagende kunstnere var:
Olof Olsson (S/DK)
Pernille With Madsen (DK)
Emil Boserup Alenius (DK)
Andrés Galeano (E/DE)
Kasper Vang & Mads Forsby (DK)
Nanna Lysholt Hansen (DK)
Molly & Me (Molly Haslund (DK) & Catherine Hoffmann (UK))

Olof Olsson "Ich bin ein Ossi"
Olof Olsson
“Ich bin ein Ossi”

Programmet præsenterede bl.a. værker der undersøger kroppens stadig mere
symbiotiske forhold til maskinen, en lecture-performance i grænselandet mellem historiefortælling, poesi og vidensformidling, en undersøgelse af indeksikalitet og iSociety, en arkitektonisk lytteoplevelse, et lydkunstværk genereret af publikum og et requiem ud over det sædvanlige.

Andrés Galeano "iPerf 1.0.2"
Andrés Galeano
“iPerf 1.0.2”

IMG_1991

De kunstneriske bidrag var iscenesat og orkestreret i forskellige rum på Charlottenborg således at publikum måtte bevæge sige fra rum til rum mellem hver performance.

Tak til Charlottenborg, Kunstrådet og RUC for muliggørelse af programmet, og tak til alle som bidrog.

Studerende: Mette Høgh Vigh, Jon Günther, Morten Landgren, Anne Fink Riis, Søren Krintel, Nicoline Bergman, Charlotte Fischer Rasmussen og Ea Verdoner.
Undervisere: Judith Schwarzbart, Sanne Krogh Groth.

Molly & Me "Requiem Part II"
Molly & Me
“Requiem Part II”