Drømme om livet på landet

Maria Blichfeldt afleverede vinter 2017 sit speciale, Drømme om livet på landet. Specialet var et integreret speciale mellem Performancedesign og Plan, By og Process. For det usædvanligt velformidlet speciale, der både i tekst og billede dykker ned i udflytterdrømmene, fik Maria et velfortjent 12-tal. Men ikke nok med det. Tirsdag d. 12. september er hun i P1 eftermiddag og fortæller om undersøgelsen. Hør udsendelsen på P1.

Om Drømme om livet på landet skriver Maria:

“I specialet har jeg undersøgt fem københavnere i midt-tyverne til midt-tredivernes længsler og drømme om at flytte fra København til landet. Sammen med informanterne udforskede jeg deres drømme i nogle omgivelser, der på den ene eller anden vis repræsenterede udflytterdrømmene. Dette førte mig på rejser ud til fem forskellige steder i landet: til instantkaffe i et motorcykelværksted i Nordhavnen, på besøg i et lille hjem i Vanløse, til middag med frikadeller og kartofler på Sydals, på gåtur i Søndermarken og roadtrip til Møn.

Gennem disse møder fandt jeg frem til, at der i informanternes perception eksisterede store forskelle mellem livet på landet versus byen. Fælles for drømmerne var, at de længtes efter at leve livet i et langsommere tempo, være mere i forbindelse med naturen og indgå i nære fællesskaber.

Landlivet blev netop opfattet som roligt, naturligt og idyllisk. Bylivet blev modsat opfattet med travlhed, mangel på tid, et højt forbrug og mistet forbindelse til fødevarer og håndværk.

Det viste sig imidlertidig at informanterne allerede udlevede store dele af deres drømme i byen, ved at bringe “rurale” elementer ind i det “urbane”. Elementer der traditionelt blev forbundet med landet, blev taget ind i byen, og således udviskedes grænserne mellem by og land, hvorfor man kan stille spørgsmål til om forskellene er så store, som vi forestiller os. Derimod er det vores kulturelle forståelser der tilskriver steder, objektiver og aktiviteter mening. For eksempel blev en roemark af københavneren opfattet som skøn og dejlig natur – hvorimod landmanden nok vil se på roemarken og tænke kapital, arbejde og muligvis dertil relateret stress – noget af det, københavnerne drømmer om at flytte/flygte fra.”

Published by

Kristine Samson

Associate professor at Performance Design, Roskilde University. I teach Performative urbanism, and Performance Design as Situated Practices. Urban researcher, activist and aesthetic consumer interested in transforming the city for the common good.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *