30 ideer overrakt til Roskilde Kommune

I dag åbnede udstillingen om Kulturstrøget på RUCs eget bibliotek. Her var de grupper, der var udvalgt af Roskilde Kommune tilstede, og mødte et par af de by- og kulturplanlæggere, der skal tage ideerne med videre i Roskilde kommunes arbejde med Kulturstrøget. Muligheden for hvordan projekterne kan føres ud i livet blev drøftet, og de studerende fik ny feedback i forhold til deres koncepter.

Roskilde Kommune fik overrakt kataloget med de 30 forskellige ideer til fremtidens kulturstrøg. Download Ide-og konceptkataloget fra udstillingen

Udstillingen kan ses på biblioteket indtil d. 21. december.

Dette var den officielle afslutning på kurset. Til næste år er det et nyt hold kommende performance-designere, der igen skal arbejde med Kulturstrøget på specialkurset i Performance-design. Her er temaet ‘By & Lyd’, hvor de studerende i samarbejde med de 5 kulturinstitutioner på Kulturstrøget skal lave forskellige lydinstallationer, -værker og -walks.

Auditiv performance: Lyd fra åbningen af performance-design udstillingen om Kulturstrøget i Roskilde

Af Emil Alenius Boserup

Lyt: Auditiv performance

Når lyd optages, redigeres og afspilles på ny, kan man tale om en auditiv performance. Man kan tale om, at lyd performes. Når man opstiller forholdet mellem lyddokumentation og auditiv performance, balancerer man mellem formidlingsintentioner og fortolkning – dokumentation over for performance. At dokumentere er på den ene side at performe og på den anden side at skabe en performance. Når man arbejder med lyd, har man friheden til at skabe illusioner og bryde med det dokumenterende format. Her opstår et performativt mediemæssigt mellemrum, i hvilket man gennem mediering af lyd kan performe dokumentationen kunstnerisk og gennem accentuering – dvs performance design – fremme et indtryk. Ved at sammenkoge 2 timers lyddokumentation til 2.30 minutter, accentueres udtrykket – der performes. Igennem de bearbejdelser, der sker, når man behandler lyd, manifesterer der sig auditive performances. En medieret og redigeret lyddokumentation påvirker nuet. Hvad sker der, når man som lytter lader sig føre ind i en tidligere begivenhed? En imaginær forestilling, der gennem lydoptagelser pirrer forestillingen om nuet. Gennem post-produktion bliver det muligt at sammensætte flere tidspunkter til ét. Dette skaber en ny tid – en performet tid. Den lyddokumentation, der som udgangspunkt udgjorde mit empiriske materiale, er igennem en post-produktion blevet performet til et værk. Der er opstået en performance sammensat af tidligere performances, der i form af processen at optage, redigere og afspille andetsteds, skaber et nyt forhold mellem begivenhed og publikum – aktivitet og lytter.

Planlægning som performativ praksis – Indblik i et nyt speciale fra PD om casen og byudviklingsprojektet Køge Kyst P/S.

Af: Lise Juul Madsen & Louise von Müllen

Samfundsudviklingen er i dag med til at sætte nye præmisser for byens udvikling: De vante forestillinger om byplanlægning, borgerinddragelse og politiske planprocesser udfordres af nye muligheder for co-creation, interaktion og anderledes rum for politikskabelse. I specialet ’Planlægning som performativ praksis’ argumenterer vi for, at det er i denne udvikling at Performance-design faget kan bidrage med nye blikke på by(planlægning)ens potentialer.


Continue reading Planlægning som performativ praksis – Indblik i et nyt speciale fra PD om casen og byudviklingsprojektet Køge Kyst P/S.

Performance-design tager del i debatten om den nye kapitalismens tranformative potentialer på den internationale konference ’Designing and Transformning Capitalism’ i Århus

Af: Lise Juul Madsen & Louise von Müllen

På befriende vis brød konferencen ’Designing and Transforming Capitalism’ på Århus Universitet med den traditionelle kapitalisme kritiks determinerende strukturoverbevisning. I stedet var fokus på de potentialer, som fremkomsten af nye former for kapitalisme indeholder.

For os som performance-designere er spørgsmålet højaktuelt. Den kulturelle scene er i dag langt fra noget, der blot er til for oplevelsens og underholdningens egen skyld. En lang række af de aktiviteter som performance-design faget indeholder, spiller i dag også en central rolle i erhvervslivet. Kulturen anvendes i højere og højere grad strategisk, hvilket skaber nye udfordringer, men bestemt også nye muligheder. Det handler ikke om at smide kritikken over bord – tværtimod – det handler om at tale i et sprog, hvor alternative transformationsprocesser i samfundet muliggøres. Spørgsmålet er, hvordan vi som performance-designere på refleksiv vis kan byde ind med sådanne alternativer?

Continue reading Performance-design tager del i debatten om den nye kapitalismens tranformative potentialer på den internationale konference ’Designing and Transformning Capitalism’ i Århus